Categories
Artikkelit

Rakuunamäen kaavan muutos oli lainvastainen

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei muuta alueen liikennesuunnitelmia.

Helena Rissanen

LAPPEENRANTA. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Rakuunamäen liikennejärjestelyistä valittaneet asukkaat ovat oikeassa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2007 tekemä muutos asemakaavaan on KHO:n mukaan lainvastainen, koska siinä poiketaan merkittävällä tavalla lainvoimaisesta osayleiskaavasta.

Kaavamuutoksella järjestettiin uudestaan alueen liikennettä, ja poistettiin muun muassa rakennettavaksi merkitty Kasarmikadun loppupää.

Käytännössä päätös ei muuta Rakuunamäen suunnitelmia, sillä kaupunki on valitusprosessin aikana ryhtynyt muuttamaan osayleiskaavaa, jotta ristiriita asemakaavan kanssa poistuisi. Kaava menee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vielä tämän vuoden aikana.

— Liikenne Rakuunamäellä jatkuu toistaiseksi ennallaan. Vuoden päivät menee vähintään ennen kuin kaavat saadaan kuntoon, kaavoituspäällikkö Heikki Puranen kertoo.

RAKUUNAMÄELLÄ on Purasen mukaan kahdenlaista henkeä. Osa asukkaista vastustaa läpiajoa, ja toiset vaativat sitä. Kaupunki lähtee siitä, että läpiajo katkaistaan, jotta liikenneturvallisuus paranee. Myös maasotakoulu toivoo läpiajon ruokalan kulmalla jäävän mahdollisimman vähäiseksi.

Uudessa liikennesuunnitelmassa läpiajo estetään kokonaan ja kaupunginosan läpi kulkeva Ratsuväenkatu muutetaan kevyen liikenteen väyläksi. Muut aluetta halkovat kadut päätetään käännöspaikkoihin. Rakuunamäen länsipuolella kulkeva Upseeritie katkotaan parkkipaikalla ja hidasteilla.

Erikoiskuljetusten reitti alueen läpi säilyy samoin kuin kevyen liikenteen yhteydet entisten katujen paikalla.

RAKUUNAMÄEN kiistan KHO:ssa voittaneet eivät ole tyytyväisiä uuden osayleiskaavan valmisteluun. Kiinteistö Oy lappeenrannan Rakuunapuisto ja Kiinteistö Väinö Valvenkatu 3 ovat tehneet kaupunginhallitukselle osayleiskaavan valmistelusta oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan hankkeen poisvetämistä. Prosessi on valittajien mukaan lainvastainen, koska valmisteltu osayleiskaava toteuttaa vuoden 2002 kaupunginhallituksen päätöstä, jossa Kasarmikatu jätettiin lainvastaisesti rakentamatta.

Kaupunkia vaaditaan toteuttamaan viipymättä voimassaolevien kaavojen mukaiset liikennejärjestelyt. Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat myös, että teknisen lautakunnan pari viikkoa sitten hyväksymä osayleiskaava poikkeaa täysin niistä asiakirjoista, joihin kiinteistönomistajilta pyydettiin lausunto helmikuussa.

Oikaisuvaatimuksen tekijät haluavat myös saada tietoonsa kaavaa valmistelleiden viranhaltijoiden nimet ja esittävät alueelle toimenpidekieltoa.

Kirjoittaja:
Helena Rissanen