Luumäki-Imatra-kaksoisraidetta suunnitellaan vielä pari vuotta

Yleissuunnitelma on parasta aikaa nähtävillä. Sen mukaan uusi raide tehdään pääosin nykyisen radan eteläpuolelle. Rahaa rataremonttiin ei ole vielä luvattu.

Leena Sallinen

Luumäen ja Imatran välisen kaksoisraiteen yleissuunnitelma on pantu nähtäville. Se pohjustaa rataosuudelle nopeampaa junaliikennettä ja lisää kuljetuskapasiteettia.

Suunnitelman toteuttaminen maksaa tuoreimman arvion mukaan 269,4 miljoonaa euroa. Työn alkamisen ajankohdasta ei ole tietoa.

-Liikennepoliittisen selonteon mukaan Luumäki-Imatra-kaksoisraide on vuoden 2011 jälkeen alkavissa hankkeissa, mutta uusi eduskunta päättää niiden rahoituksesta, kertoo ylitarkastaja Jouni Juuti Liikennevirastosta.

Vuonna 2006 alkanut suunnittelukin vie vielä ainakin vuoteen 2012.

Tähän asti Luumäki-Imatra-kaksoisraiteesta on tehty alustava yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (yva). Nyt nähtävillä oleva yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen ryhdytään tekemään ratasuunnitelmaa, Juutin mukaan luultavasti loppuvuodesta.

Ratasuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkaa rakentamissuunnittelu. Itse rakentaminen voidaan Juutin mukaan ehkä aloittaa sen kanssa samanaikaisesti.

-Voi olla, että tehdään liikenteellisesti tärkeimmät kohdat ensin.

Rataremontin kriittisimmät kohdat on puitu suunnittelussa ja siihen liittyvissä yleisötilaisuuksissa jo moneen kertaan.

-Nyt on nähtävillä, minkä verran me suunnilleen tarvitaan maata toisen raiteen alle. Sen mukaan kunnat tekevät tarvittavat kaavamuutokset, Juuti kertoo.

Asukkaita radan levennys rassaa eniten Imatran Korvenkannassa. Siellä rata-alueeksi joudutaan lohkaisemaan seitsemän tonttia. Lunastuksista keskustellaan Juutin mukaan ratasuunnitelman teon yhteydessä.

Lappeenrannassa asutuksen haitoiksi on ennakoitu tärinää ja melua.

-Yleissuunnitelmassa on esitetty iso satsaus melusuojaukseen. Se maksaa paljon, ja lähdemme siitä, että Lappeenranta ja Imatra osallistuvat kustannuksiin.

Vaativia kohtia rataremontissa ovat Juutin mukaan myös isot sillat.

Vuoksen ylitse rakennetaan Imatran Mansikkalassa uusi kahden raiteen silta nykyisen pohjoispuolelle. Saimaan kanavan rautatiesillan viereen rakennetaan toinen silta, ja nykyisen kantta parannetaan.

Pitkin matkaa nykyistäkin rataa parannetaan niin, että rataosuudella voidaan kasvattaa junien nopeutta ja lisätä akselipainoa.

Nykyisellään Luumäki-Imatra-väli on Suomen rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia ratoja. Sen kunnostus on jatkoa lopuillaan olevalle Lahti-Luumäki-rataosuuden remontille, jossa kaksoisraide on tehty Luumäen Jurvalaan asti ja sieltä Vainikkalaan johtavalle radalle.

Luumäki-Imatra-välin kaksoisraiteen yleissuunnitelma on nähtävänä Lappeenrannan kaupungintalossa ja Joutseno-talossa 16.2. asti, Imatran kaupungintalossa 11.2. asti ja Luumäen hallintotoimistossa 21.2. asti.

Verkosta suunnitelma löytyy muun muassa Liikenneviraston sivuilta osoitteesta www.rhk.fi/hankkeet/suunnittelu/luumaki-imatra_kaksoisraide_ja_n/.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen