Categories
Artikkelit

Imatran Kylpylän lähialueiden kaavoitus tulee päätettäväksi Imatralla

Matti VeijalainenIMATRA. Kylpylänniemen asemakaavamuutos on valmistunut päätettäväksi Imatralla. Tiistaina kaava oli teknisen lautakunnan käsittelyssä. Kuukauden nähtävilläolon jälkeen kaava lähtee kaupunginhallituksen ja -valtuuston vahvistettavaksi.Kaavoitusarkkitehti Vuokko Jääskeläisen mukaan kylpylänniemen uusi kaava on erittäin tärkeä osa Ukonniemen alueen maankäytön suunnittelua. Kaavamuutos määrittää kylpylän ja sen välittömän lähialueen rakennusoikeudet, jotka kaksinkertaistuvat nykyisestä yli 40?000 kerrosneliöön.Kaavoittajan tarkoitus on ollut keskittää rakentamista siten, että kylpylän alue kasvaa tiiviisti nykyisellä niemellään muuta rakentamispainetta Ukonniemessä keventäen. Tästä johtuen kaavamuutos mahdollistaa maanalaisten pysäköintipaikkojen rakentamisen. Nyt kylpylän alueella on runsaat 400 maanpäällistä parkkipaikkaa.Kylpylänniemen korttelialueille saa rakentaa enintään nelikerroksisia taloja alueen jo rakennettujen rakennusosien korkeimpien kerroslukujen mukaisesti. Jääskeläinen arvioi kaavamuutoksen toteuttamisen alkavan YIT:n uusien Chalets-talojen rakentamisella kylpylän pohjoispuolelle.KYLPYLÄN lähellä olevat virkistysalueet säilyvät kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Alueen itäreunalla olevien venekoppien haltijoille kaavamuutoksella on merkitystä siinä vaiheessa, kun alueelle osoitettu pieneläin- ja toimintapuisto toteutuu, ja venekopit joudutaan purkamaan.Matkustajasatamaranta on rajattu ulos kylpylän kaavamuutoksesta. Sataman maankäyttöä tutkitaan Jääskeläisen mukaan myöhemmin erikseen. Ukonniemen alueen yleiskaavan tarkistusprosessi jatkuu.

Matti Veijalainen

Kirjoittaja: