Categories
Artikkelit

Purkulupa Rauhan Alatalolle

Rakennusvalvonnan mielestä purkuluvan myöntämättä jättämiselle ei ole perusteita. Alatalon tontille aiotaan rakentaa uusia kerrostaloja.

Jyrki Nuottimäki

LAPPEENRANTA. Rakennusvalvonnan apulaisrakennustarkastaja Päivi Salminen on myöntänyt purkuluvan Rauhan matkailualueen vanhaan sairaalamiljööseen kuuluvalle Alatalolle.

– Maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset purkamiselle täyttyvät, koska uudisrakennussuunnitelmat ovat vireillä kaavan toteuttamiseksi.

Salmisen mukaan rakennuksen purkaminen ei lain mukaan turmele tai hävitä alueen kaupunkikuvallisia arvoja, eikä purkaminen riko pysyvästi alueen kokonaiskuvaa, koska tilalle rakennetaan uutta.

ETELÄ-KARJALAN museo ei puoltanut lausunnossaan rakennuksen purkamista. Museon mielestä Alatalo on kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti tärkeä osa kulttuurihistoriallista ympäristökokonaisuutta.

Vuoden 2009 syksyllä valmistuneessa Rauhan asemakaavassa on ratkaistu alueen vanhojen rakennusten suojelu. Alataloa ei ole merkitty suojeltavaksi rakennukseksi.

Salmisen mukaan Alatalon purkuluvan myöntämättä jättämiselle ei ole perusteita.

– Tuoreen asemakaavan mukaan on elettävä ja lupa myönnettävä. Kaavan valmisteluvaiheen aikana on tutkittu perusteellisesti, mitä on Rauhan alueen historiallisessa hengessä jätettävä suojeltaviksi rakennuksiksi.

Alatalo ei kuulunut joukkoon. Sitä eivät asiantuntijat tai museoviranomainen pitäneet tärkeänä säilyttää. Salminen teki purkuluvasta virkamiespäätöksen. Siitä on mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö rakennuslautakunnalle.

ALATALO on kooltaan 3?835 kerrosneliömetriä. Rakennus se ole ollut käytössä 1990-luvun puolenvälin jälkeen.

Salminen perustelee päätöstään Alatalon huonolla kunnolla. Insinööritoimisto IN-TE:n kuntotarkastuksessa on todettu vakavia rakenteellisia vaurioita.

– Rakennuksen kunto on huono, ja rakennus on keskeisen sijaintinsa vuoksi vaarallinen. Siellä on katto vuotanut, eikä kunnossa ole oikeastaan kuin runko. Sieltä on löytynyt myös kreosiittiä ja asbestia.

PURKUPÄÄTÖKSEN hakijoina ovat Rauhassa rakennuttava Miriensis Oy ja sen kiinteistöyhtiö Saimaa Spa Lofts Oy.

Hakijat ovat esittäneet alustavia suunnitelmia tilalle tulevasta uudisrakennuksesta kaavoittajalle, museoviranomaiselle ja rakennusvalvonnalle. Alatalon tontille on tarkoitus rakentaa kolme kerrostaloa kolmessa eri vaiheessa. Rakennusoikeutta on yhteensä 7?350 kerrosneliömetriä.

Miriensiksen projektipäällikkö Jari Mutikainen arvioi Alatalon purkamisen alkavan kevään kuluessa, kun päätös tulee lainvoimaiseksi.

– Uuden rakentamisen ajankohta on auki. Se riippuu siitä, kuinka tänä vuonna käynnistyvä kerrostalohuoneistojen ennakkomarkkinointi onnistuu.

Alatalo

Rauhan sairaalan Alatalo toimi potilasrakennuksena.

Talon suunnittelijana, kuten monen muunkin sairaala-alueen rakennuksen, oli arkkitehti Jalmari Lankinen.

Alatalo valmistui samaan aikaan pääasiassa asuin- ja toimistotalona toimineen Ylätalon kanssa vuonna 1956.

Kirjoittaja:
Jyrki Nuottimäki