Categories
Artikkelit

Nuohouspalvelujen vapaa kilpailu laajenee Etelä-Karjalassa

Helena RissanenETELÄ-KARJALAN pelastuslaitos laajentaa sopimusperusteisen nuohousjärjestelmän koskemaan Lappeenrannan lisäksi myös Imatran, Ruokolahden ja Savitaipaleen alueita. Se tarkoittaa, että rakennuksen omistaja tai haltija voi itse sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.Vapaa kilpailu toteutetaan neljän vuoden määräajalla ensi vuoden alusta lähtien. Arviointi nuohouspalveluista tuodaan pelastuslautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä.Mikäli kohtuuhintaisia ja turvallisuuden takaavia nuohouspalveluja ei määräaikana pystytä turvaamaan, pelastuslautakunta arvioi asian uudelleen. Vapaaseen kilpailuun perustuva järjestelmä mahdollistaa uusien nuohouspalvelujen tuottajien tulon markkinoille, ja antaa alan yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia. Tämän arvioidaan vaikuttavan palvelun hintaan ja laatuun.— Nuohoustoimintaa on arvioitu ministeriötasolla, ja kilpailuvirasto on vaatinut nykyisen piirinuohoojajärjestelmän lopettamista. Kun piirinuohoojia jää eläkkeelle Etelä-Karjalan muissa kunnissa, tarkastelemme tilannetta myös niissä uudelleen, pelastusjohtaja Erkki Hokkanen kertoo.Pelastuslaitoksen kokemuksen mukaan sopimusperusteisessa nuohoustoiminnassa asiakaspalvelu on parantunut, ja järjestelmä vastaa asiakkaiden toiveisiin valita haluamansa nuohooja.Rakennuksen omistajan velvollisuus on huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit on huollettu ja puhdistettu. Alueen pelastustoimen tehtävä on huolehtia nuohouspalvelujen saatavuudesta. Etelä-Karjalan alueella Luumäellä, Suomenniemellä, Lemillä, Ylämaalla, Taipalsaarella, Rautjärvellä ja Parikkalassa on käytössä piirinuohoojajärjestelmä.

Helena Rissanen

Kirjoittaja: