Categories
Artikkelit

Tervahaudankadun täyttömaat seitsemällä eurolla neliö

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa keskiviikkona. Ison graniittimuurin mahdollinen purkaminen tai säilyttäminen jäi vielä auki.

Outi Salovaara

LAPPEENRANTA. Skinnarilassa Tervahaudankadun alkupään kahden luvatta täytetyn tontin lisämaat aiotaan myydä halvalla hallinnoijilleen.

Lappeenrannan tekninen lautakunta päätti keskiviikkona, että täytemaat liitetään valmisteluun otettavalla asemakaavalla osaksi omakotitontteja. Kun uusi kaava on lainvoimainen, tonttien omistajat saavat lisämaat omistukseensa seitsemällä eurolla neliö.

Hinta on sama, jolla kaupunki lunasti täytetyt maat niiden omistajalta vesialueiden osakaskunnalta 2007.

Tontin omistajille annettiin lisäksi velvollisuus maisemoida rantojaan. Rakennusoikeutta asemakaavan muutos ei tuo lisää.

Toisella tontilla täyttömaata on noin 190 neliötä, toisella reilut 100. Molemmilla noin 2 000-neliöisillä tonteilla sijaitsee hulppea vuoden 2005 tienoilla rakennettu omakotitalo.

Luvattomia täyttöjä naapurin eli vesiosakaskunnan puolelle teki jo 1980-luvulla maan omistanut mökkiläinen. Hän kärräsi mökin rantaan lisää hiekkaa ja rakensi siihen pienen kivimuurin.

Kun alue myytiin omakotitonteiksi 2000-luvun alussa, uudet omistajat pitivät laajennettuja maita ominaan ja rakensivat rantaan tontin rajojen ulkopuolelle mittavan graniittimuurin vanhan kivimuurin paikalle.

ELY-keskuksen mielestä ison muurin rakentamiseen olisi pitänyt olla lupa. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan asemakaavakäsittelyn aikana päätetään, mikä on muurin kohtalo: täytyykö se purkaa vai saako se jäädä paikoilleen.

Vastoin kaavamääräyksiä tonteilta kaadettiin puita samalla, kun tonttien rantaa ruopattiin vuoden 2005 tienoilla. Tämän vuoksi tekninen lautakunta asetti tontin omistajille maisemointivelvollisuuden.

Asian tekniselle lautakunnalle valmistellut tekninen johtaja Jussi Salo vertaa tilannetta Tervahaudankadun loppupään tonttien aiemmin käsiteltyyn maanvaltausjupakkaan.

Kadun loppupäässä tehtiin kaupungin virkamiehen suullisella luvalla mittavia tonttien laajennuksia Saimaalle. Pitkän vatvomisen jälkeen lisämaat päätettiin liittää osaksi tontteja niin ikään seitsemällä eurolla neliö.

Salon mielestä myös alkupään tontinomistajilla on virkamiehen lupa täytöilleen ja tonttien ylityksille, tässä tapauksessa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen. Keskus antoi vuonna 2005 suostumuksen alkupään kahden tontin rantojen ruoppaukselle, rantaviivan oikaisulle ja pengertämiselle.

Ympäristökeskus ei kuitenkaan ole antanut lupaa mittavalle graniittimuurille, joten sen kohtalo pitää miettiä myöhemmin tarkemmin.

Toinen Tervahaudankadun alkupään tonteista on teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan Jukka Korkeilan omistuksessa. Korkeila jääväsi itsensä, kun lautakunta käsitteli asiaa.

Lisämaata

7 eurolla neliö

Tervahaudankadun kahden tontin omistajat maksavat yhteensä noin 300 neliön lisämaista 7 euroa neliöltä.

Toiselle tontille tämä tietää 728 euron ja toiselle 1 323 euron kustannuksia.

Lisäksi tonttien omistajat vastaavat asemakaavan muutoskustannuksista, noin 1 500 eurosta.

Tonttien omistajat maksavat myös lohkomistoimituksen eli 920 euroa tontilta.

Kirjoittaja:
Outi Salovaara