Categories
Artikkelit

Kimpisenkadun parvekkeet hallinto-oikeuteen

LAPPEENRANNAN Kimpisenkatu 17:n parvekekiistaa käsitellään nyt Kouvolan hallinto-oikeudessa. Sekä talossa asuva Timo Vainikka että naapuritaloyhtiö vaativat rakennuslautakunnan kesäkuisen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista lautakunnalle. Rakennuslautakunta päätti 7.6. hylätä Vainikan ja naapuritaloyhtiön asiaa koskeneet oikaisuvaatimukset.Hallinto-oikeudelle lähettämässään valituksessa Vainikka toteaa, että Asunto-osakeyhtiö Villimiehen lisärakentamisessa rakennuslupa myönnettiin asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle, jolla ei ollut taloyhtiön valtuutusta. Lupa annettiin lisäksi eri piirustuksilla, kuin mille oli haettu naapurien suostumus. Rakennustarkastaja on Vainikan käsityksen mukaan myöntänyt ilman valtuuksia talon ylimpään kerrokseen lisärakennusoikeutta eikä ole valvonut riittävän huolellisesti rakennustöiden edistymistä. Erityisesti hiertää se, että uusista parvekkeista ei koskaan tullut täysin samanlaisia kuin entisistä.Asunto-osakeyhtiö Hyväntuulenrinteen puolesta valituksen tehnyt Klaus Pelkonen katsoo, että kaupungin kanssa pidetyssä neuvottelussa 15.6.2010 sovittiin naapureiden kanssa, että uudet parvekkeet korjataan kaikilta osin samanlaisiksi kuin entiset. Osittaisessa loppukatselmuksessa 29.4.2011 rakennusvalvonta on kuitenkin hyväksynyt parvekkeet, jotka Pelkosen mukaan poikkeavat sovitusta.Rakennusvalvonta ja -lautakunta katsovat edelleen toimineensa kyseessä olevassa asiassa täysin lain säännösten mukaisesti.Luvan hakijan naapurin kuulemisessa tekemä menettelyvirhe on lautakunnan mielestä korjaantunut, kun naapurit on kuultu uudelleen parvekkeiden toteutussuunnitelmasta.Rakennuslautakunta vaatii, että muutoksenhakijoiden valitukset hylätään kaikilta osin perusteettomana.TaustaKimpisenkadun ja Raastuvankadun kulmassa olevaa kerrostaloa korotettiin parilla metrillä. Samalla ullakkokerros otettiin asuinkäyttöön ja talon kahteen päätyyn rakennettiin uudet parvekkeet. Rakennusvalvonta keskeytti rakennustyöt noin vuosi sitten B-talon päätyparvekkeiden osalta, sillä niiden toteutus ei vastannut myönnettyä rakennuslupaa. As Oy Villimies toimitti viime lokakuussa rakennusvalvontaan arkkitehtisuunnitelman siitä, kuinka luvan vastaiset parvekkeet muutetaan luvan mukaisiksi.Rakennusvalvonta kehotti taloyhtiötä suorittamaan parvekkeiden muutostyöt 31.10.2010 mennessä.Kehotusta ei noudatettu, ja rakennuslautakunta vaati 10 000 euron uhkasakolla tekemään korjaustyöt 30.4.2011 mennessä.Rakennusvalvonta hyväksyi 29.4.2011 osittaisessa loppukatselmuksessa parvekkeet sillä ehdolla, että parvekelaatan sivupinnat maalataan vastaavalla tavalla kuin vanhojen parvekelaattojen sivut.Asunto Oy Hyväntuulenrinne ja Timo Vainikka tekivät oikaisuvaatimukset, jotka rakennuslautakunta 7.6.2011 hylkäsi.

Helena Rissanen

Kirjoittaja: