Categories
Artikkelit

Lisävaihtoehtoja tarvitaan, samoin Kopinsalmen siltaa

Leena SallinenYmpäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta pitää Pertti Laineen ja Ilkka Heikkosen ehdotuksia pääosin hyvinä ajatuksina.-Kopinsalmen sillan poistaminen on kuitenkin vaikea asia. Siinä kajotaan ihmisten liikkumisoikeuteen, ja korvaavan tieyhteyden järjestäminen on vaikeaa.Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta piti lisäveden johtamishankkeen varsinaisista vaihtoehdoista parhaimpana vaihtoehtoa, jossa lisätään Vehkataipaleen pumppaamon tehoa ja rakennetaan Kopinsalmeen pumppaamo johtamaan vettä etelään päin. Tätä ratkaisua myös YVA-konsultti piti vesistövaikutuksiltaan parhaimpana.Ympäristölautakunta esitti kuitenkin tutkittavaksi myös lisävaihtoehtoa, jossa vettä pumpataan etelään Kopinsalmessa ja Kivisalmessa ja jätetään Vehkataipaleen pumppaamon teho nykyiselleen. Tätä vaihtoehtoa peräsi tutkittavaksi myös Lappeenrannan tekninen lautakunta.Lappeenrannan kaupunginhallitus antoi lausuntonsa vaihtoehdoista maanantaina. Siihen oli koottu vain lautakuntien lausunnot.Myös julkisessa kansalaiskeskustelussa on esitetty, että lisäveden johtamisen sijasta tehostetaan Pien-Saimaan veden kiertämistä. Keinoiksi on esitetty sekä pumppaamoja Pien-Saimaan salmiin että pengerteiden purkamista.

Leena Sallinen

Kirjoittaja: