Categories
Artikkelit

Maakunta kaipaa yhteistyötä tulevalta kaupunginjohtajalta

Lappeenrannan uuden kaupunginjohtajan odotetaan olevan avoin, yhteistyökykyinen ja monipuolinen. Häneltä toivotaan ennen kaikkea Etelä-Karjalan sisäisen yhteistyön tiivistämistä.

Heli Tiusanen

Seppo Miettisen seuraajalta odotetaan paljon. Hänen tulee ajatella kokonaisvaltaisesti maakunnan etua ja toimia tiiviissä yhteistyössä pikkukuntien kanssa, sanovat lähialueen kuntien ja kaupungin sekä Etelä-Karjalan liiton johtohahmot.

-Suurin uhka meidän näkökulmastamme on pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Jos isot kaupungit katsovat ainoastaan omaa etuaan, meillä ei ole mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa, sanoo Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila.

Hän myös toivoo, että että Imatran ja Lappeenrannan suhteet normalisoituisivat.

-Vanhat Saimaankaupunki traumat voitaisiin unohtaa ja haudata siihen liittyneet jännitteet.

Miettisen seuraajan odotetaan olevan myös avoin ja kehittämishenkinen. Muutoin tulevan kaupunginjohtajan odotetaan jatkavan Miettisen raivaamissa jalanjäljissä.

Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi toivoo avointa ja rehellistä yhteistyötä. Hänestä asioista täytyy voida neuvotella avoimesti.

Yhteisten palvelutuotantojen tekemisessä ja hallinnoimisessa tulee Iso-Mustajärven mukaan ottaa huomioon myös pienen kunnan tarpeet.

-Homma ei toimi, mikäli mennään isomman kaupungin ehdoilla. Jos on tarvetta tehdä muutoksia, niistä tulee keskustella rehellisesti yhdessä.

Iso-Mustajärvellä on entuudestaan kokemusta yhteistyöstä Jarvan kanssa. Kaksi muuta ehdokasta ovat hänelle entuudestaan tuntemattomia.

-Olen täysin vakuuttunut, että Jarvan kanssa olisi hyvä tehdä yhteistyötä.

Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtaja Timo Puttonen painottaa, että uudella kaupunginjohtajalla tulee olla hyvä elinkeinoelämän tuntemus. On tärkeätä, että kaupunginjohtajan tunnistaa niin kaupungin elinkeinoelämän kuin maantieteellisetkin erityispiirteet.

Imatran kaupunginjohtaja Pentti Lintunen täydentää, että johtajan on oltava monipuolinen, ja hänellä tulee olla hyvät verkostot valmiina.

-Kyseinen tehtävä ei ole sellainen paikka, jossa verkostoja voisi ruveta luomaan.

Sekä Puttonen että Lintunen pitävät tärkeänä, että tulevalla kaupunginjohtajalla on hyvä Venäjä-tuntemus. Lintusen mukaan rajaan liittyviä palveluita tulisi kehittää.

-Uuden kaupunginjohtajan tulee ymmärtää, mitä sijainti Venäjän rajalla ja siitä tulevat taloudelliset vaikutukset merkitsevät, Puttonen täydentää.

Imatran ja Etelä-Karjalan liiton johtajilla on myös yhtenevät näkemykset siitä, että tulevan kaupunginjohtajan on ymmärrettävä yliopiston merkitys.

-Yliopistoa tulee kehittää aktiivisesti myös kaupungin taholta.

Mitä henkilökohtaisiin luonteenpiirteisiin tulee, Puttonen mainitsee, että kaupunginjohtajalla tulisi olla hyvät hermot.

Kirjoittaja:
Heli Tiusanen