Categories
Artikkelit

Nielulevän runsaus samentaa Pien-Saimaan vesiä

Matti Saarela Läntisen Pien-Saimaan veden laatu on heikentynyt loppukesällä 2011. Heinäkuun hellejakson jälkeen vesi on ollut sameaa ja väriltään vihreää. Veden sameus on lisääntynyt huomattavasti.Projektikoordinaattori Raija Auran mukaan veden laatua on näkyvästi heikentänyt Pien-Saimaassa tavallinen, mutta nyt poikkeuksellisen runsaana esiintyvä nielulevien heimoon kuuluva laji Cryptomonas sp.-Laji on harmiton eikä muodosta myrkkyä, mutta värjää veden vihreäksi, Aura kertoo.Läntisellä Pien-Saimaalla veden sameutta kuvaava luku on tavallisesti nyt neljä, mutta esimerkiksi Sunisenselän pohjalla veden sameus on jopa kahdeksan luokkaa. Itäisellä Pien-Saimaalla veden sameutta kuvaava luku vaihtelee 0,5-1,5 välillä. Sameutta mittaavassa asteikossa täysin kirkas vesi saa arvon nolla.Alusvedessä on happivajetta laajalti. Taipalsaaren Riutanselän automaattisella mittausaseman mittausten perusteella happi on loppunut alusvedestä heinäkuun puolivälin jälkeen. Mittauslautta kelluu Pien-Saimaan syvimmän paikan päällä, jossa veden suurin syvyys on noin 20 metriä.Läntisen Pien-Saimaan heikentynyt happitilanne edistää pohjasedimenttiin laskeutuneen fosforin liukenemista veteen uudelleen levien käyttöön. Vilkas eliötoiminta aiheuttaa veden samentumista, mutta näkösyvyys on kuitenkin pysynyt ennallaan.Sinileviä on havaittu heinä-elokuussa vain paikoittain ja melko pieniä määriä.Läntisen Pien-Saimaan veden laatua tarkkaillaan kattavalla näytepisteverkoston avulla neljä kertaa vuodessa otettavilla näytteillä. Veden laadun heikentymisen johdosta otetaan lisänäytteitä tulevilla viikoilla ja asiasta tiedotetaan, kun tulokset valmistuvat.KUVATEKSTIMika StrandénNielulevää esiintyy nyt Pien-Saimaan vedessä poikkeuksellisen paljon. Sinilevästä on havaittu vain pieniä määriä.

Matti Saarela

Kirjoittaja: