Nielulevän runsaus samentaa Pien-Saimaan vesiä

Matti Saarela Läntisen Pien-Saimaan veden laatu on heikentynyt loppukesällä 2011. Heinäkuun hellejakson jälkeen vesi on ollut sameaa ja väriltään vihreää. Veden sameus on lisääntynyt huomattavasti.Projektikoordinaattori Raija Auran mukaan veden laatua on näkyvästi heikentänyt Pien-Saimaassa tavallinen, mutta nyt poikkeuksellisen runsaana esiintyvä nielulevien heimoon kuuluva laji Cryptomonas sp.-Laji on harmiton eikä muodosta myrkkyä, mutta värjää veden vihreäksi,…

Matti Saarela

Kirjoittaja: