Categories
Artikkelit

Rukouksessa tehty työ

Maallista omaisuutta karttava entinen graafikko vietti viisi vuotta luostarissa. Palattuaan hän toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja rakensi ortodoksisen rukoushuoneen.

Categories
Artikkelit

Ruokolahdelle taajamametsien hoitosuuunitelma

Matti VeijalainenRuokolahti. Ruokolahdelle valmistuu kunnan ensimmäinen taajamametsien hoitosuunnitelma. Kunnan teknisen johtajan Arja Villasen mukaan suunnitelma määrittelee taajamametsien hoidon periaatteet seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi.Villasen mukaan suunnitelman tarkoitus on varmistaa, että taajamametsät pysyvät maisemallisesti hyvässä kunnossa, ja että niiden virkistyskäyttöarvo säilyy korkeana. Lähtökohta on, että taajamametsien savotat tehdään hienovaraisena metsurityönä järeämpää kalustoa käyttämättä.Hoitosuunnitelma koskee kunnan omistamia metsäalueita kaava-alueilla Kirkonkylässä, Salosaaressa, Oritlammella ja Huhtasenkylässä. Villasen mukaan metsäsuunnitelma on tarpeellinen työkalu esimerkiksi rakennusvalvonnalle alueiden toimenpidelupia käsiteltäessä. Tärkeää tietoa suunnitelma antaa myös kaava-alueille muuttamisesta kiinnostuneille.-Ihmisiä usein kiinnostaa, mitä millekin puistolle on suunniteltu tapahtuvan, Villanen sanoo.Taajamametsien hoitosuunnitelman on kunnalle konsulttina laatinut Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala. Villasen mukaan suunnitelma oli tarkoitus tehdä jo aiemmin, mutta luonto muutti aikatauluja. Pidemmän aikavälin suunnitelma koottiin vasta nyt siksi, että ensin piti siivota viime kesän myrskyjen jäljet.Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Asukkailla on tilaisuus vielä tarkistaa viestiensä perille meno. Kuntalaisille järjestetään metsäsuunnitelman esittelytilaisuus tänään torstaina kunnantalolla. Sen ja mahdollisesti vielä tehtävien viimeisten tarkistusten jälkeen suunnitelma lähtee kunnanhallituksen käsittelyyn.Categories
Artikkelit

Taipalsaari määritti Haukitien kiinteistöjen hinnat

Kirsi Räty TAIPALSAARI. Taipalsaaren kunnanhallitus määritti Haukitie 45-49 kiinteistöjen hinnat kokouksessaan tiistaina. Kunnanvaltuustolle menevän ehdotuksen mukaan kiinteistöt myydään kiinteistöjen tämän hetkisille asukkaille OP-Kiinteistökeskuksen elokuun alussa tekemän arvion perusteella.Myyntihinta-arviot vaihtelevat 62 000 ja 75 000 euron välillä (neliöhinta 1 120-1 411 euroa). Tästä hinnasta esitetään asukkaille yhden prosentin vähennystä asumisvuotta kohti, jonka jälkeen myyntihinnat vaihtelevat 57 800 ja 67 500 euron välillä.Ne huoneistot, joita kunnan vuokratalojen tämän hetkiset asukkaat eivät halua lunastaa, kunnan kiinteistöyhtiö Taipalsaaren asunnot Oy voi myydä päättämillään hinnoilla. Alin myyntihinta on kuitenkin 1 200 euroa neliöltä. Tällä hetkellä kiinteistön 12 huoneistosta asukkaita on enää kuudessa asunnossa.Taipalsaaren kunnanvaltuusto päätti keväällä kunnan vuokratalojen myymisestä osoitteessa Haukitie 45-49. Kiinteistöjen myymistä perustellaan kunnan kiinteistöyhtiön talousvaikeuksien vuoksi.Kiinteistöjen pääosin eläkeläisistä koostuvat asukkaat vastustivat päätöstä, koska huonokuntoisen asunnon ostaminen ei houkuttele heitä. Monet olisivat kuitenkin halunneet jatkaa asumista Haukitiellä.