Categories
Artikkelit

Pien-Saimaan parannukseksi tarjolla Kopinsalmen avaaminen luonnontilaan

Pien-Saimaan vesi voisi puhdistua tehokkaammalla kierrättämisellä lisäveden johtamisen sijasta. Pertti Laine ja Ilkka Heikkonen esittivät siihen järeimpänä toimenpiteenä Kopinsalmen sillan poistamista.

Leena Sallinen

Pien-Saimaan tila voi parantua, kun veden kiertoa tehostetaan järvialueen sisällä. Pertti Laine ja Ilkka Heikkonen esittävät siihen käytännön ratkaisuja.

Esityksen mukaan Kopinsalmesta poistetaan silta ja salmi ruopataan luonnontilaan. Leväsensalmeen rakennetaan pumppaamo. Myös Kivisalmeen rakennetaan pumppaamo tai vaihtoehtoisesti avarretaan sen silta-aukkoa.

Lisäksi vielä Voisalmen siltaa ja väylää avarretaan.

Nämä ratkaisut olisivat Laineen ja Heikkosen mukaan halvempia, nopeampia ja myös teknisesti helpompia toteuttaa kuin lisäveden pumppaaminen Suur-Saimaasta Pien-Saimaaseen.

Vaikutus veden laatuun saattaa olla yhtä hyvä. Ainakin tutkijoiden viime talvena tekemä mallinnus osoitti, että Pien-Saimaan veden kierrätyksellä on sama vesistövaikutus kuin lisäveden johtamisella 20 kuution sekuntivauhtia.

Haitoista suurin olisi maantien katkeaminen Kopinsalmessa.

Esityksen mukaan liikenne Kopinsalmen takaa voi kuitenkin kulkea Rehulasta Vehkataipaleen kautta Lappeenrantaan. Myös Livontie Rehulasta Toijansalmen sillalle voidaan parantaa.

-Raskas liikenne Vapon turvesuolta ja Puolustusvoimien ampumaradalta kulkee jo nyt Leväsen kautta, esityksessä todetaan.

Laine ja Heikkonen laittoivat esityksensä kesällä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Sen mukaan esitettyjen ratkaisujen edut ja haitat pitäisi tarkemmin tutkia ennen kuin lisäveden johtamisesta tehdään päätöksiä.

Filosofian tohtori Pertti Laine toimi pitkään Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana ennen kuin jäi eläkkeelle. Ilkka Heikkonen on ikänsä Pien-Saimaan äärellä asunut taipalsaarelainen.

Lisäveden johtamisen mahdollisuutta Suur-Saimaasta Pien-Saimaaseen selvitetään Pien3D-nimisessä hankkeessa. Siinä on meneillään ympäristövaikutusten arviointi (YVA), josta toukokuussa valmistunut selostus on ollut kesän nähtävillä.

Tutkijat arvioivat YVA-selostuksessa viiden vaihtoehdon vaikutukset. Vaihtoehdoista kolmessa pumpataan lisävettä, yhdessä ei tehdä mitään ja yhdessä parannetaan Pien-Saimaan tilaa muilla keinoin kuin lisävettä johtamalla.

Varsinaisten vaihtoehtojen kylkiäisinä YVA-selostuksessa mainitaan mallinnuksessa mukana olleita lisävaihtoehtoja, joiden ympäristövaikutuksia ei ole tarpeeksi tutkittu. Niissäkin lisättäisiin Pien-Saimaan veden kiertoa ja Suur-Saimaan veden otossa tyydyttäisiin Vehkataipaleen nykyiseen pumppaamoon.

KUVATEKSTI

Pekka Hölkki

Kopinsalmen silta on Taipalsaarentieltä Rehulaan johtavan maantien varressa.

VE 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen.

VE 1: Pumppaamon rakentaminen Kolhonlahti-Kolinlahti-alueelle ja lisäveden johtaminen Maavedelle.

VE 2: Pumppaamon rakentaminen Kutilan alueelle ja lisäveden johtaminen Maavedelle.

VE 3: Vehkataipaleen pumppulaitoksen laajentaminen ja lisäveden johtaminen Kirjamoinsalmen kautta läntiselle Pien-Saimaalle tai Kopinsalmen kautta Maavedelle.

VE 4: Järven ekologisen tilan parantaminen, virkistyskäyttöarvon säilyttäminen ja Sunisenselän vedenoton turvaaminen muilla keinoin kuin lisävettä johtamalla.

Lisävaihtoehdot:

VEK: Vehkataipaleen nykyisen pumppaamon lisäksi lisäpumppuja Kivisalmeen.

VE5A-D: Vehkataipaleen lisäksi pumpataan Kivisalmessa ja Kopinsalmessa etelän suuntaan eri suuruisella kapasiteetilla.

Lisäveden johtamishanke

Lisäveden johtamista Suur-Saimaalta läntiselle Pien-Saimaalle selvitetään Pien3D-hankkeessa.

Se on Pien-Saimaan kunnostushankkeen (Pisa2013) oheishanke.

Hankkeista vastaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Pien3D alkoi marraskuussa 2009 ja on nyt ympäristövaikutusten arviointivaiheessa.

YVA-selostuksen teki tutkimusten pohjalta konsultti WSP Finland Oy.

Selostuksesta on voinut esittää kesän ajan mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

ELY-keskus antaa oman lausuntonsa syyskuun loppuun mennessä.

Sen jälkeen päätetään jatkotoimista.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen