Raja vähentää itärajan partiointia 5 000 tunnilla

Kaakkois-Suomen ylikulkupaikoille halutaan ensi vuonna lisää henkilökuntaa. Investoinnit ylikulkupaikoille eivät näy vielä vuosiin rajan ja tullin rahankäytössä.

Hannu Ojala

Rajavartiolaitos vähentää ensi vuonna itärajan maastorajan partiointia 5 000 työtunnilla. Budjettiesityksen mukaan hiljaisimmilla ja harvaan asutuilla rajaosuuksilla tavoitteena on pelkästään paljastaa luvattomat rajanylitykset.

Tärkeimmillä alueilla maastorajan kautta tapahtuvat luvattomat ylitykset pyritään estämään tai havaitsemaan välittömästi. Maastorajan valvonnasta häviää ensi vuoden aikana 58 henkilötyövuotta.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Pasi Kostamovaara sanoo, että muutokset eivät koske Kaakkois-Suomea.

— Täällä toiminta pysyy nykyisellä tasolla. Maastorajoilla mennään viime vuosien voimilla.

Rajavartiolaitoksessa jatkuu henkilöstön kohdentaminen maastorajalta ylikulkupaikoille

Sisäministeriön suunnitelmissa on lisätä rajanylityspaikkojen henkilöstömäärää rajatarkastuksiin 26 henkilötyövuodella.

Kostamovaaran mukaan Kaakkois-Suomi hakee kasvua henkilöstömääräänsä.

— Tarkemmat määrät selviävät myöhemmin suunnittelun edetessä.

Lisääntyneen rajaliikenteen takia Kaakkois-Suomessa on tarvetta lisätä henkilökuntaa kaikilla suurilla ylityspaikoilla.

Rajavartiolaitoksen käyttömenot ensi vuodelle ovat 221 miljoonaa euroa. Viime vuoden varsinaisessa talousarviossa raja sai käyttömenoja tälle vuodelle kolme miljoonaa euroa ensi vuotta enemmän.

Suunnitelmat Vaalimaan ja Imatran raja-asemien laajentamisesta etenevät, mutta ne näkyvät Rajavartiolaitoksen määrärahoissa vasta laajennusten valmistuttua. Tulli ja raja ovat saaneet jo edelliseltä hallitukselta lupauksen, että ne voivat kasvattaa tästä syystä toimintakehystään.

— Parhaassa tapauksessa Vaalimaan laajennus on valmis vuoden 2013 loppupuolella ja vuokramenot lisääntyvät aikaisintaan vuonna 2014.

Tulli purkaa ensi vuoden alussa piiritason organisaationsa, mutta Itäisen tullipiirin päällikön Tommi Kivilaakson mukaan muutoksen tavoitteena ei ole vähentää henkilökuntaa.

— Se ei ole resurssihanke, vaan sillä pyritään luomaan paremmat edellytykset toiminnalle.

Kivilaakson mukaan Itäisen piirin tavoitteena on saada lisää työvoimaa Itä-Suomeen.

— Tilastojen mukaan olemme olleet koko viime vuosikymmenen saamapuolella, Tommi Kivilaakso muistuttaa.

Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen on toiveikas, että keskus pääsee muuttamaan ensi vuoden aikana Konnunsuolle. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon käytettävät rahat putoavat ensi vuoden budjetissa 63 miljoonaan euroon, mutta yli 20 miljoonan euron pudotus ei näy supistuksina valtion oman vastaanottotoiminnan menoissa. Henkilöstömitoitus ensi vuodelle pysyy nykyisellä tasolla.

Kirjoittaja:
Hannu Ojala