Categories
Artikkelit

Tetriniemen penkereen urakoineelle ei syytettä

Tenho TiilikainenRUOKOLAHTI. Salpausselän syyttäjäviraston kihlakunnansyyttäjä Heli Leinonen ei nosta syytettä urakoitsijaa vastaan Tetriniemen rantapengerjutussa. Poliisi tutki, onko urakoitsija kiinteistönomistajan lisäksi lisäksi syyllistynyt ympäristön turmelemiseen. Kiinteistönomistajaa sitä vastoin joutuu vastaamaan ruoppauksesta käräjillä.Venäläinen kiinteistönomistaja ruoppautti Tetriniemen Ihalanlahdella ranta-alueitaan monikertaisesti siihen nähden, mitä hän oli ruoppausilmoituksessaan kertonut. Lisäksi ruoppausmassoja oli sijoitettu vesialueelle.Urakoitsija, Ruokolahden työkonepalvelun Jari Vento on huojentunut syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksestä, josta hän kuuli ensimmäisenä toimittajalta.-Minulla ei ole ollut mitään tietoa, missä vaiheessa juttu on ollut. En ole tutkinnan takia yöuniani menettänyt.SYYTTÄJÄN mukaan kiinteistön omistajan Andrei Sokolinskin ja Venton esitutkinnassa antamat kertomukset eroavat muun muassa ruopatun alueen määräytymisessä. Vento kertoi toimineensa saamansa toimeksiannon mukaisesti. Sololinski taas sanoi, että Vento oli ruopannut enemmän kuin hän oli tarkoittanut.Syyttäjä ei pitänyt uskottavana, että Vento olisi vastoin toimeksiantoa omatoimisesti suorittanut ruoppauksen Solonskin pyytämää laajempana. Perusteluna oli se, ettei Sokolinski ollut keskeyttänyt ruoppaustöitä ja maksoi kaksi viikkoa kestäneen urakan vaaditusti.Sokolinski on itse esitutkinnassa kertonut huomanneensa jo ensimmäisenä päivänä, että ympäristöviranomaisen hyväksymät ruoppausilmoituksessa ilmoitetut määrät ylittyivät.Tetriniemen ruoppausKiinteistön omistaja teki syksyllä 2009 Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ruoppausilmoituksen ranta-alueen ruoppauksesta.Ilmoituksessa käsiteltävän vesialueen pinta-alaksi oli merkitty 900 neliömetriä ja ruopattavaksi määräksi 45 kuutiometriä.Ympäristökeskuksella ja Tetriniemen osakaskunnalla ei ollut huomautettavaa ilmoitetun ruoppauksen laajuuteen.Toukokuussa 2010 rantaa ja vesialuetta kuitenkin ruopattiin useiden tuhansien neliömetrien alueelta ja ruoppausmassojen määrä oli moninkertainen ilmoitukseen nähden.Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Tetriniemen osakaskunta tekivät ruoppauksesta tutkintapyynnön poliisille. Juttu siirtyi syyteharkintaan viime vuoden lopulla.Kiinteistönomistaja on tämän vuoden puolella hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa penkereen pysyttämiseksi. Lupaprosessi on kesken.

Tenho Tiilikainen

Kirjoittaja: