Categories
Artikkelit

Tetriniemen ranta-alueen luvaton pengerrys

Syyttäjän haastehakemus julkiseksi vasta oikeudessa.

RUOKOLAHTI. Tetriniemen Ihalanlahdella keväällä 2010 toteutettu ranta-alueen pengerrys johtaa oikeustoimiin. Syyttäjä Heli Leinonen Salpausselän syyttäjänvirastosta kertoo tehneensä asiassa päätöksen.

– Päätös lähtee seuraavaksi Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle, Leinonen kertoi maanantaina.

Hänen mukaansa päätökseen sisältyy sekä syyttämispäätös että osassa myös syyttämättä jättämispäätös. Leinonen ei halua kommentoida päätöstään tarkemmin. Hänen näkemyksensä tulee esiin haastehakemuksesta, joka puolestaan tulee julkiseksi oikeudenkäynnin yhteydessä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Tetriniemen osakaskunta tekivät poliisille viime vuoden keväällä tutkintapyynnön Ihalanlahdella tehdystä ranta-alueen ruoppauksesta.

Kiinteistönomistaja oli ELY-keskuksen ja osakaskunnan mukaan ruopannut ranta-aluetta moninkertaisesti ruoppausilmoituksessa ilmoitettuun määrään nähden. Osa läjitysmassoista oli pengerretty vesialueelle. Poliisi tutki asiaan ympäristön turmelemisena.

Kiinteistönomistaja teki viime tammikuussa aluehallintovirastolle hakemuksen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttämiseksi. Asia on Itä-Suomen aluehallintovirastossa vielä kesken.

Hakemuksesta on jätetty kaikkiaan neljä muistutusta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tetriniemen osakaskunta, Imatran seudun ympäristölautakunta ja Kari Luukkonen yksityisenä maan- ja rannanomistajana.

Imatran seudun ympäristölautakunta muistuttaa, että pengerryslupaa on haettu rakentamisen jälkeen, joten pengerrys on rakennettu vesilakia rikkoen alueelle, jonka virkistyskäyttö on merkittävä.

Lautakunnan mielestä, jos aluehallintovirasto myöntää penkereelle luvan, rakennuttajalta tulee vaatia penkereen rannanpuoleiseen reunaan koko matkalle luonnonkivistä tehty kivetys. Mikäli penkereelle ei myönnetä lupaa, tulee ruopatut ja pengerretyt massat poistaa vesialueelta maa-alueelle ja palauttaa aiempi rantaviiva ennalleen.

Tetriniemen osakaskunnan mielestä penkereelle ei saa myöntää lupaa. Osakaskunta muistuttaa, että kiinteistönomistaja on pengerryksen seurauksena muuttanut vesialuetta maa-alueeksi useiden tuhansien neliömetrien verran ja saanut täten taloudellista hyötyä. Osakaskunta vaatii tämän hyödyn korvaamista osakaskunnalle.

– Mikäli lupa myönnetään saattaa tämä olla väärä signaali muillekin vastaavanlaisille toimenpiteille eri puolilla Saimaan vesistöaluetta. Myös osakaskunta vaatii penkereen kiveämistä, jos pengerryksen pysyttämislupa kuitenkin myönnetään.

Kuvateksti

Tenho Tiilikainen

Tällaiselta näytti pengerretty ja ruopattu ranta-alue pari viikkoa ruoppauksen päättymisen jälkeen viime vuoden toukokuussa.

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen