Categories
Artikkelit

Kulttuuripolkua pitkin läpi peruskoulun

Helka PylkköLappeenranta. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun Kulttuuripolku tutustuttaa Lappeenrannan peruskoululaisia kulttuurin eri alueisiin.Vuodesta 2009 lähtien järjestetty Kulttuuripolku koostuu vierailu- ja työpajakäynneistä. Tänä vuonna käyntejä järjestetään luokka-asteille 1—8. — Yhdeksäsluokkalaiset saavat K9-kortin, Metkun toiminnanjohtaja Minna Pirilä-Martti kertoo.Sillä he voivat käydä ilmaiseksi kaupungin kulttuurilaitoksissa ja alennuksella elokuvissa.Polku on Lappeenrannan kaupungin opetussuunnitelmassa. Ajatuksena on, että peruskoulun loppuun mennessä oppilas olisi Kulttuuripolun kuljettuaan tutustunut kulttuurin eri puoliin. Tänä vuonna kutakin ikäluokkaa kohden on tarjolla kolmekymmentä vierailukohdetta. Opettaja voi varata luokalleen yhden käynnin tarjotuista vaihtoehdoista.Vierailujen varaus on käynnissä syyskuun 16:nteen saakka. Osa kohteista on jo täyteen varattuja, mutta useissa pajoissa on vielä tilaa. Käynneillä oppilaat pääsevät sekä tutustumaan paikkoihin ja ammattilaisten työhön että tekemään itse.Kouluille maksuttomien käyntien on tarkoitus tarjota sellaisia kulttuurikokemuksia ja tietoja, joita ei oppitunneilla ole mahdollista saada.Käynnit voi yhdistää myös moniin oppiaineisiin. Vaikkapa sirkuspaja soveltuu liikunnan lisäksi esimerkiksi fysiikan lakien tarkasteluun. Aiemmilta vuosilta on hyviä kokemuksia.— Toivottavasti se ei ole vain alkuinnostusta, Pirilä-Martti sanoo.Pajoja päivitetäänkin edellisvuosista, ja opettajat voivat antaa ideoitaan.KulttuuripolkuKulttuuripolku kytkeytyy Lappeenrannan perusopetukseen. Myös muut Etelä-Karjalan kunnat voivat kuitenkin tilata Metkulta paja- ja tutustumiskäyntejä.Vastaavanlaista polkua tehdään myös Imatralla.Käynnit tutustuttavat muun muassa kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin, historiaan, musiikkiin, sanataiteeseen ja teatteriin.Torvipajassa oppilaat tutustuvat vaskisoittimiin ja harjoittelevat soittamista myös itse.Taidekoulu Estradin käynti opettaa teatteritermistöä. Lapset kiertävät kulisseissa sekä tutustuvat roolin ottamiseen ja improvisointiin. Ryhmä harjoittelee myös muutamaa näytelmäkohtausta.Arkkitehtuuri- ja historiapolulla koululaiset tutustuvat Linnoituksen rakennusten arkkitehtuuriin. Itse rakennusten lisäksi apuna ovat pienoismallit ja näyttelyt.Lisäksi on tarjolla vierailut kaupunginorkesterissa ja bändikoulussa, aikamatka historiaan draamallisen leikin avulla, tutustuminen muovikassin uuteen elämään ja muusikkovieraita kouluun.