Categories
Artikkelit

Kaiku ei tee sopimusta Ruokolahden kanssa

Tenho TiilikainenRUOKOLAHTI. Kulttuuripalvelu Kaiku ei tee sopimusta Ruokolahden kunnan kanssa kulttuuripalvelujen tuottamisesta ensi vuonna.Kaikun omistajat Virve ja Jari Niiranen ilmoittivat asiasta sivistystoimen luottamusmiehille ja viranhaltijoille tiistaina.Niirasten mukaan tarjouksen poisvetäminen perustui pitkään ja vakavaan harkintaan.-Tarjouspyyntö ja siihen liittyneet suulliset ohjeet eivät anna mahdollisuutta suunnitella, kehittää sen enempää kuin toteuttaakaan edes tarjouspyynnössä mainittuja tapahtumia parhaalla mahdollisella tavalla, Niiraset toteavat kirjeessään.Kaiku on tuottanut ostopalveluna Ruokolahden kunnalle kulttuuripalveluja useita vuosia. Nykyinen sopimus päättyy tämän vuoden lopussa.Kunta kilpailutti neuvottelumenettelyllä kulttuuripalvelujensa tuottamisen. Halukkuudestaan tarjouskilpaan ilmoitti Kaikun lisäksi myös toinen palveluntuottaja. Kaiku valittiin neuvotteluosapuoleksi, koska toinen osallistuja ei täyttänyt pätevyysehtoja.Kunnan tarjouspyyntö kulttuuripalvelujen tuottamisesta oli nykyiseen sopimukseen verrattuna hyvinkin riisuttu malli. Käytännössä kyseessä olisi ollut kunnallisten kulttuuripalvelujen alasajo Ruokolahdella.Ruokolahdella ei ensi vuodeksi ole nyt viranhaltijaa kulttuuripalvelujen tuottamiselle eikä myöskään sopimusta ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa.

Tenho Tiilikainen

Kirjoittaja: