Categories
Artikkelit

Lukioiden määrä joutuu puntariin Imatralla

Selvitysmiehet panevat kahden ja yhden koulun mallit paremmuus-järjestykseen. Ratkaisut tehdään vuoden päästä.

Matti Veijalainen

IMATRA. Imatralla alkaa uusi lukiokeskustelu. Kaupunki päivittää lukioverkkonsa siten, että tavoite on tehdä poliittiset päätökset lukioiden tulevasta määrästä ensi vuoden lopulla.

Selvitystyössä valitaan paras kolmesta vaihtoehdosta. Yksi niistä on muutoksista pidättyminen. Tässä tapauksessa Imatran yhteislukio ja Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio jatkaisivat kumpikin erillisinä yksikköinä.

Suunnitelmat B ja C muuttavat asetelmia: niissä Imatran kaksi lukiota yhdistetään joko vähintään hallinnollisesti tai saman tien myös toiminnallisesti yhdeksi yksiköksi.

VT. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA Tuula Salovuori ei ennakolta nosta mitään vaihtoehtoa yli muiden.

Periaatteessa kumpikaan lukio ei ole myöskään toistaan vahvempi säilyjä, jos yhdistämiseen päädytään.

-Todennäköisempää toki on, että keskustaan päin keskitetään, Salovuori sanoo.

Käytännössä ratkaisu olisi tällöin Vuoksenniskan lukion yhdistäminen Mansikkalassa olevaan yhteislukioon. Siirtymävaiheen tilaongelmia Mansikkalan koululla voitaisiin tarvittaessa ratkoa esimerkiksi vuokraamalla lisätilaa ammattiopistolta.

Tilankäyttökysymykset on selvitystyön yhteydessä tutkittava tarkemminkin. Vuoksenniskan koulumäen remontteihin kaupunki on varaamassa rahaa vuosille 2013-2014. Ennen sitä on Salovuoren mukaan tiedettävä, minkä verran koulutiloja Vuoksenniskalla tulevaisuudessa tarvitaan.

LUKIOSELVITYS on osa Imatran kaupungin palvelurakennetarkastelua.

Lukiopaikkojen kysyntä on ennusteiden mukaan laskussa. Opiskelijaikäluokat pienenevät, ja vähentyvän näyttää myös lukion vetovoima. Yksi osviitta selvitysmiehille on ennuste, jonka mukaan Imatran ja Ruokolahden peruskoulun päättäjistä lukioon hakeutuu ensi kevään yhteishaussa enää 36 prosenttia. Laskeva trendi on Salovuoren mukaan käynyt viime vuosina kiistattoman selväksi.

Tänä lukuvuonna Imatran kahdessa päivälukiossa on yhteensä 500 opiskelijaa. Vuoksenniskalla heitä on 130. Ensi syksynä Vuoksenniskan lukion opiskelijamäärän ennakoidaan laskevan alle sataan.

-Sillä määrällä tuntikehys pienenee. Kurssitarjontaa joudutaan kaventamaan, Salovuori sanoo.

IMATRAN kaupungin konsernijaosto on kiirehtinyt sivistystointa aloittamaan lukioselvittelyt ensi vuoden alussa. Selvitysryhmän rungon muodostavat vt. toimialajohtaja Salovuori sekä lukioiden rehtorit Aapo Ropponen ja Mika Strömberg.

-Lisää asiantuntijoita kutsutaan tarpeen mukaan, Salovuori kertoo.

Salovuori lupaa, että selvitystyö tehdään kaupunkilaisia avoimesti kuunnellen. Vanhempainilloissa on jo kerrottu, mitä kaikkea tutkimaan ryhdytään.

-Tilanne on ymmärretty. Faktat ovat faktoja, Salovuori sanoo.

KUVATEKSTI

Mika Stranden

Vuoksenniskan lukiolaiset olivat näkyviä keskustelijoita, kun Imatralla suunniteltiin lukioiden vähentämistä edellisen kerran viime kunnallisvaalikauden lopulla.

Selvityksen aikataulu

Lukioverkkoselvityksen laadinta alkaa tammikuussa 2012.

Selvitys valmistuu poliittiseen päätöksenteon pohjaksi loppuvuodesta 2012.

Jos lukiot päätetään yhdistää, suunnitellaan opiskelun käytännön järjestelyt tarkemmin keväällä 2013.

Uusi toimintamalli otetaan käyttöön lukuvuoden 2013-2014 alussa.

Kirjoittaja:
Matti Veijalainen