Categories
Artikkelit

Eksote haluaa kohentaa vanhuspalvelujen tasoa

Vuodeosastojen laitospaikasta on tullut asunto vanhukselle. Luumäen vuodeosastolla samassa huoneessa asuu pahimmallaan jopa viisi pitkäaikaishoidossa olevaa vanhusta useita vuosia.

Jyrki Nuottimäki

ETELÄ-KARJALAN sosiaali- ja terveyspiiri Eksote valmistelee kuntien terveyskeskusten vuodeosastoille mittavaa toiminnallista muutosta. Eksote haluaa tarjota vanhuksille ankean laitoshoidon sijaan laadukkaampaa ja inhimillisempää hoitoa kuntouttamalla ihmisiä kotiin ja palveluasumiseen.

Luumäen terveyskeskuksen vuodeosaston osatonhoitaja Miia Inna pitää suunnitelmia vuodeosastojen muuttamisesta palveluasumisen yksiköiksi hyvinä.

— Vanhuspalvelujen tarve kasvaa koko ajan. Muutokset ovat välttämättömiä palvelurakenteessa. Asialla on myös iso inhimillinen merkitys.

Luumäen vuodeosastolla käytännössä kaikki potilaat ovat pitkäaikaishoidossa olevia vanhuksia, jotka asuvat vuosikausia vuodeosastolla neljän hengen huoneissa. Pahimmassa tapauksessa?—?kuten nyt?—?samassa huoneessa on viisikin potilasta.

— Ei siinä inhimillisyys ole kovinkaan korkealla tasolla, Inna myöntää.

Hänen mielestään vanhukset tarvitsevat ympärilleen kodinomaisuutta. Nyt hoito on sairaalamaista, eikä se vastaa asiakkaan tarpeita.

— Toimintaa pitää miettiä ja kehittää vanhusten parhaaksi. Heidät pitää saada mukaan yhteiskuntaan, eikä eristää sieltä pois.

Luumäen terveyskeskuksen vuodeosasto ei poikkea suomalaisesta vanhusten laitoshoidon masentavasta yleiskuvasta.

— Vanhukset asuvat täällä, eivätkä olosuhteet vastaa tämän päivän tilannetta. Meillä on virallisesti 36 vuodepaikkaa, mutta tällä hetkellä potilaita on 40, Inna kertoo.

Eksoten suunnitelmissa Luumäen vuodeosastosta tulisi tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa vanhukset sijoitetaan omiin huoneisiin ja he saisivat ympärivuorokautista hoivaa.

Inna toivoo suunnitelmien toteutuvan, vaikka se edellyttää rakentamista ja tuo kustannuksia. Parhaillaan kartoitetaan 1980-luvulla rakennetun terveyskeskuksen kuntoa ja mietitään, millä tavalla uudistus voidaan toteuttaa.

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen kertoo vuodeosastojen rakenneuudistusta koskevien suunnitelmien tulevan piirin hallituksen kevätseminaariin. Päätöksiä pitäisi syntyä viimeistään ensi syksynä.

— Terveyskeskusten vuodeosastoihin liittyvät toimitilaratkaisut ja joidenkin terveysasemien erikoistuminen kuntoutukseen tähtäävät toiminnan tehostamiseen ja palvelun parantamiseen.

Muutos maksaa. Eksote selvittää mahdollisuutta, jossa keskussairaala ja kuntouttavat vuodeosastot muodostaisivat yhteisen kiinteistöyhtiön.

— Kun tarvitaan uusia toiminnallisia muutoksia, yhtiö voisi rakennuttaa tarpeelliset toimitilat myös kuntien palveluasumisen tarpeisiin.

Visio muutoksesta

Akuuttia lyhytkestoista kuntoutusta aivoverenkiertohäiriöihin sekä geriatrista ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) kuntoutusta Armilan sairaalassa Lappeenrannassa. Tules-kuntoutusta Parikkalan vuodeosastolla, kuntoutusta muistisairauksiin Joutsenon vuodeosastolla ja kuntoutusta infektiosairauksiin Taipalsaaren vuodeosastoilla.

Lappeenrannan Lehmuskotiin on suunniteltu omaishoidettavien vuorohoitoa. Omaishoidon vuorohoitoa ja lyhtyaikaista kuntouttavaa jatkohoitoa voidaan tarjota myös asumispalvelujen yhteydessä eri puolilla Eksotea.

Muut terveyskeskusten vuodeosastot ja vanhainkodit korvataan palveluasumisella kuntien tarpeiden mukaisesti.

Lisäksi toiminnan painopistettä siirretään kotihoitoon, omaishoitoon ja kotikuntoutukseen.

Vanhusten laitoshoito ei vastaa nykyaikaa

Jyrki Nuottimäki

EKSOTEN toimitusjohtaja Pentti Itkonen sanoo Suomen jääneen pahasti jälkeen ikääntyvän väestön palvelutarpeissa.

— Tällä menolla ikääntyvän ihmisen näkymä tulevaisuuteen ei ole erityisen hyvä.

Itkosen mukaan vuodeosastojen laitoshoidon malli syntyi ikään kuin vahingossa, ja siihen sitten jämähdettiin.

— Omaisten kannalta saattoi olla mukavaa, kun mummo tai pappa sai hoitopaikan. Käytännössä kävi niin, että vanhukselle tehtiin asuinpaikka vuodeosastolle. Siellä hän asuu edelleen 4—5 muun vanhuksen kanssa samassa huoneessa koko loppuelämänsä ajan.

Itkosta hävettää Suomen ylpeillessä vanhustenhoidon kustannustehokkuudella.

— Onhan se halpaa, kun ihmiset pannaan laitoksiin odottamaan kuolemaa. Muualla Euroopassa ikääntyviin on panostettu ja tarjottu ihan erilainen näkymä vanhuuteen: aktiivista elämää osana yhteiskuntaa.

Samaa tavoittelee nyt Eksote. Osa terveysasemista erikoistuu kuntoutukseen ja osa vuodeosastoista korvataan palveluasumisella vanhuksille, jotka eivät pärjää enää kotona.

Vuodeosastot siirtyvät vaiheittain tehostettuun tai normaaliin palveluasumiseen. Malliin liittyy nopea ja joustava kuntoutus, jotta vanhus pärjäisi mahdollisimman pitkään kotonaan.

— Kunnissa tähän toimintatapaan on suhtauduttu myönteisesti, kun olemme kiertäneet puhumassa asiasta, Itkonen kertoo.

Kirjoittaja:
Jyrki Nuottimäki