Categories
Artikkelit

Luonnonsuojelijat ärähtivät Lappeenrannan hakkuusuunnitelmista

Lappeenrannalla on kolme vaihtoehtoa Joutsenossa ja Rauha-Tiuru-alueella. Luonnonsuojelijoiden mielestä kaupunkia kiinnostaa vain puuston arvo ja tuotto.

LAPPEEENRANTA. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ei pidä Joutsenon ja Rauha-Tiuru-alueen metsäsuunnitelmaluonnoksesta.

– Esitetty metsäsuunnitelma on itse asiassa lähes pelkästään hakkuusuunnitelma, jossa on laskettu puuston arvo ja tuotto, toteaa Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Juha Juuti.

Luonnonsuojelupiirin mielestä suunnitelmasta on täysin unohtunut metsien virkistysarvo.

– Taajamien läheisyydessä sijaitsevat metsät ovat korvaamattoman arvokkaita mahdollisimman luonnontilaisina metsinä tarjoamassa monipuolisia hyvinvointi- ja ympäristöpalveluita sekä kauneuselämyksiä, Juuti jatkaa.

Lappeenrannan kaupungille suunnitelmaluonnoksen alueen metsistä on tehnyt Kaakkois-Suomen metsäkeskus.

KAUPUNGIN pyynnön mukaisesti Metsäkeskus on laatinut hakkuista kolme eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat vähäinen käsittely, suunnittelijan vaihtoehto ja voimakas käsittely.

– Kaikissa vaihtoehdoissa on huomioitu suojelu-, monimuotoisuus- ja metsälakikohteet, kertoo Lappeenrannan metsätalouspäällikkö Risto Laukas.

Vaihtoehdot esitetään tekniselle lautakunnalle myöhemmin, kun kaikki lausunnot on saatu ja suunnitelma viimeistelty.

– Suunnitelmista annetaan kopiot haluaville, ja ne ovat toimistossani vapaasti nähtävillä.

SUUNNITELMAN mukaan esitetyt hakkuut ja hoitotyöt ovat tarpeen, koska ne on alueella laiminlyöty viimeisen 10 – 20 vuoden aikana.

Suunnitelmassa kerrotaan, että alueella olevista metsistä 70 – 80 prosenttia on luokiteltu ulkoilu- ja virkistysmetsiksi. Luonnos korostaa, että pusikoiden ja ylitiheiden puustojen harventaminen ovat toimia, joita ihmiset toivovat. Suunnitelman mukaan alueelle jätetään koskemattomia alueita niitä kaipaaville.

Eri mieltä luonnonsuojelijoiden kanssa suunnitelma on matkailijoiden ihannemetsästä. Kaakkois-Suomen metsäkeskuksella ja Lappeenrannalla on se käsitys, että varsinkin venäläiset matkailijat arvostavat hoidettuja taajamametsiä. Venäjällä kun on enimmäkseen pelkästään hoitamattomia metsiköitä. Suunnitelman mukaan venäläisten mieltymyksiä pitäisi silti tutkia lisää.

Suunnitelmista annetaan kopiot haluaville, ja ne ovat toimistossani vapaasti nähtävillä.

Risto Laukas

Suunnitelma sadoille hehtaareille

Metsäsuunnitelman käsittävällä alueella eli Rauha-Tiuru-alueella ja Joutsenon saarissa on metsämaata yhteensä 338 hehtaaria.

Mantereen metsämaata suunnitelma-alueella on 189 hehtaaria.

Saarialueiden metsämaata suunnitelma-alueella on 149 hehtaaria.

Lähteet: Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri.

Kirjoittaja:
Teemu Saintula