Categories
Artikkelit

Virmutjoen siirtoviemärin valitukset lopullisesti kumoon

Tenho Tiilikainen RUOKOLAHTI. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Virmutjoen siirtoviemäristä tehdyt valitukset.Kesälahti Consulting Oy valitti viime helmikuussa Vaasan hallinto-oikeuden vuoden 2011 tammikuussa myöntämästä Virmutjoen siirtoviemärin vesilupapäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukseen yhtyivät myös Veli-Matti ja Natalia Kesälahti, Tamara Inkinen, Kauko Inkisen kuolinpesä, Ruslan Kretov, Oksana Kretova ja Virmutjoen jokiensuojeluyhdistys.Samat tahot valittivat aikanaan myös Itä-Suomen aluehallintoviraston vesilupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka piti kuitenkin aluehallintoviraston päätöksen voimassa.Valittajat vaativat korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan tai muuttamaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen. Valittajien mielestä kunnan rakennusmestarin Olli Syrjäsen kunnan puolesta antamia lausuntoja ei voida huomioida lupahakemusta puoltavina seikkoina.Lisäksi valittajat vaativat siirtoviemärin linjausta muutettavaksi niin, ettei se kulje Virmutjoen suualueella vesistössä vaan maata pitkin.Valittajat vaativat myös, ettei heiltä peritä Vaasan hallinto-oikeuden eikä korkeimman hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksua ja muutkin oikeudenkäyntikulut tulee korvata muutoksenhakijalle täysimääräisesti.YKSIKÄÄN pyynnöistä ei mennyt läpi korkeimmassa hallinto-oikeudessa.KHO päätti, ettei se tutki vaatimusta siirtää linjapumppaamo 1 toiseen paikkaan, eikä se myöskään tutkinut valittajien vaatimusta oikeudenkäyntimaksujen määräämättä jättämisestä. Korkein hallinto-oikeus päätti, ettei ollut perusteita muuttaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ja päätti hylätä valittajien vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.Virmutjoen siirtoviemäriä käyttää tällä hetkellä 65 asuin- ja lomakiinteistöä.Siirtoviemärin valitushistoriaItä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi 17.8.2009 Virmutjoen vesiosuuskunnalle luvan siirtoviemärin rakentamiseksi Saimaan Haapaveden ja Virmutjoen vesialueille.Päätöksestä valitettiin (Kesälahti ja muut) Vaasan hallinto-oikeuteen.Vaasan hallinto-oikeus kumosi vuoden 2009 lopussa lupapäätöksen ja palautti asian ympäristölupavirastolle uudelleen käsiteltäväksi siten, että hakemus on ensin kuulutettava.Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue myönsi vesiosuuskunnalle 30.6.2010 uuden viemäriä koskevan vesiluvan lähes entisin ehdoin.Päätöksestä valitettiin (Kesälahti ja muut) Vaasan hallinto-oikeuteen.Vaasan hallinto-oikeus päätti 25.1.2011 hylätä asiassa tehdyt valitukset.Kesälahti ja muut valittivat 24.2. 2011 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 27.1. 2012 valitukset ja pysytti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

Tenho Tiilikainen

Kirjoittaja: