Categories
Artikkelit

Immalanjärvelle uusia suojelutoimia

Matti VeijalainenIMATRA. Immalanjärven Laitilanlahden veden laadun parantamiseksi kokeilllaan uusia menetelmiä. Vesistön valuma-alueelle rakennetaan ensimmäiset kosteikot ja ojien pohjapadot. Päänavaukseen on saatu mukaan kaksi maanomistajaa, va. aluejohtaja Seppo Repo suojelutoimien yleissuunnitelman tehneestä Metsäkeskuksesta kertoo.Revon mukaan kiintoaineksen ja muun rehevöittävän kuormituksen järveen pääsyä rajoittavia rakennelmia on tarkoitus tehdä talven aikana ennen sulamisvesivirtaamia. Tavoite on uusilla suojelutoimilla pysäyttää samean Laitilanlahden veden laadun huonontuminen, ja pitkällä tähtäimellä parantaa lahden tilaa.Repo toivoo lisää maanomistajia ilmoittautuvan mukaan vesiensuojeluun. Osallistuminen on jatkossakin vapaaehtoista ja ilmaista. Maksajia ovat Imatran kaupunki ja ELY-keskus, joka myös hoitaa rakentamiset.JÄPPILÄNNIEMESSÄ oleva Laitilanlahti on Immalanjärven itäisin pohjukka. Lahti on erotettu muusta Immalanjärvestä patotiellä. Lahteen laskee Suurisuonoja, joka on alueen ojitettujen suoperäisten metsämaiden valtaoja. Latvaojille tehtävillä rakennelmilla tasataan valtaojan virtaamia.Laitilanlahden veden laatuongelmien ratkaisemista Imatralla on kiirehditty valtuustoaloitteella. Eräässä vaiheessa suunniteltiin Suurisuonojan virtauksen kääntämistä pois järveltä valtakunnanrajan taakse, mutta suunnitelman toteuttamiselle ei saatu lupaa.

Matti Veijalainen

Kirjoittaja: