Kaukaan biojalostamon rakentaminen alkaa kesällä

Lappeenrantaan valmistuu maailman ensimmäinen puupohjaista biodieseliä valmistava laitos. Se työllistää suoraan 50 ja välillisesti 150 henkilöä.

Anne Kotiharju

LAPPEENRANTA. UPM:n Lappeenrannan Kaukaan tehtaiden biojalostamon rakentaminen alkaa ensi kesänä. Laitos työllistää suoraan 50 ja välillisesti 150 henkilöä. Jalostamo valmistuu vuonna 2014. Rakentaminen antaa töitä noin 200 ihmiselle.

UPM investoi biojalostamoon kaikkiaan 150 miljoonaa euroa. Jalostamo tuottaa vuosittain 100 000 tonnia pitkälle jalostettua toisen sukupolven liikenteen biodieseliä.

TUOTE on kehitetty Lappeenrannassa UPM:n tutkimuskeskuksessa. Kyseessä on maailman ensimmäinen puupohjaista biodieseliä valmistava biojalostamo.

-Tämä on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen merkittävä investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen Suomessa. Tämä on myös ensimmäinen askel matkallamme merkittäväksi kehittyneiden biopolttoaineiden tuottajaksi ja keskeinen osa UPM:n Biofore-strategian toteutusta, kuvailee UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

-Liiketoiminnalla on erinomaiset kasvumahdollisuudet. Lopputuote kiinnostaa asiakkaita laajalti ja investointi on kannattava.

UPM:n biopolttoaineet-yksikön johtaja Petri Kukkonen luonnehtii polttoaineen kysyntänäkymiä erinomaisiksi.

-Se viedään käsistä.

ALUN PERIN Kaukaalle piti tulla ensin pienempi koelaitos.

-Suunnitelma muuttui matkan varrella. Päätimme mennä suoraan kaupallisen kokoluokan yksikköön. Laajentaminen tulevaisuudessa on myös mahdollista, kertoo Kukkonen.

Laitos rakennetaan ilman julkista investointitukea.

-Se on niin kannattavaa liiketoimintaa, ettei investointiin eikä lopputuotteeseen tarvittu tukea. Lisäksi halusimme toteuttaa hankkeen omassa aikataulussamme ja omilla ehdoillamme, perustelee Kukkonen.

PÄÄRAAKA-AINE on raakamäntyöljy. Sitä syntyy selluloosan valmistuksen tähteenä. Huomattava osa raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta.

-Raaka-aine voi muuttua, muttei kovin nopeasti. Katsomme muitakin raaka-aineita, mutta missään nimessä ei mennä ruoaksi kelpaaviin raaka-aineisiin.

Kukkosen mukaan jalostamo kannatti sijoittaa Lappeenrantaan muun muassa hyvän infrastruktuurin ja logistiikan ansiosta.

-Kuljetukset ja varastointi hoituvat hyvin. Tarjolla on höyryä, sähköä ja maakaasua. Tuotteen tutkimus- ja kehitystyö on tehty Lappeenrannassa, mikä tukee kaupallista toimintaan analytiikassa ja tuotteen laadun varmistamisessa.

Vanhan rullatehtaan ja Saimaan välimaastoon ei nouse mitään tuotantorakennusta. Biodiesel valmistuu noin 30 metriä korkeissa reaktoreissa.

KUVATEKSTI

Kai Skyttä

UPM:n biojalostamo nousee Kaukaan tehtaille Saimaan rannalle kuvan keskivaiheilla näkyvän nykyisen hakekasan paikalle vanhan lankarullatehtaan eteen.

Investointi maksaa kaikkiaan 150 miljoonaa euroa. Biojalostamo työllistää valmiina suoraan 50 ja välillisesti 150 työntekijää. Biopolttoaineiden kysyntä kasvaa etenkin EU-maissa.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju