Categories
Artikkelit

Lappeenrannan luottamusmiehet erimielisiä uudesta kuntamallista

Imatra ja Lappeenranta ovat aloittaneet virkamiesvalmistelun yhteistyössä. Ari Torniainen ja Ilpo Hakula sanovat, ettei kaupunkien yhteisestä linjasta ole sovittu.

Timo Laitakari

Lappeenrannan johtavilla luottamusmiehillä on kovin erilaiset näkemykset siitä, millä mallilla kuntauudistuksen valmistelua tulisi jatkaa. Esimerkiksi kaupunginhallituksen kolmepäinen puheenjohtajisto on asiassa kolmea mieltä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) ei halua, että kuntien määrä lyötäisiin lukkoon ennen kuin tiedetään, mitä eri kunnissa ajatellaan asiassa.

Varapuheenjohtaja Eeva Arvela (sd.) on tässä vaiheessa sillä kannalla, että kahden kunnan malli näyttää parhaalta.

Toinen varapuheenjohtaja Ilpo Hakula (kok.) taas on sitä mieltä, että yhden kunnan malli kannattaa selvittää, eikä ainakaan pidä lähteä kahden kunnan malliin.

Etelä-Karjalan kunnat joutuvat keväällä ottamaan kantaa uuteen kuntakarttaan. Hallituksen työryhmä esitti, että koko Etelä-Karjala Suomenniemeä lukuun ottamatta pitäisi yhdistää yhdeksi kunnaksi.

Esimerkiksi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva piti viime viikolla luontevampana, että kuntauudistuksen valmistelua jatkettaisiin siltä pohjalta, että kuntaliitokset tehdään kahden kaupungin eli Imatran ja Lappeenrannan ympärille.

Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen kertoi maanantaina Imatran valtuustolle, että Imatra ja Lappeenranta ryhtyvät sorvaamaan lausuntoa yhteistyössä. Kumpikin tekee oman lausunnon, mutta päälinjat olisivat yhteneväiset. Lintunen kertoi valtuustolle, että kaupunkien virka- ja luottamusmiesjohdolla on yhteinen käsitys, että kahden kunnan malli on yhtä kuntaa parempi.

Eri osapuolilla on nyt eri käsitykset siitä, onko tällaista yhteistä käsitystä olemassa. Asiasta ei ole järjestetty mitään varsinaista kokousta, vaan aiheesta puhuttiin viime viikolla pikapalaverissa Lappeenrannassa järjestetyn kuntaseminaarin yhteydessä.

Torniaisen mukaan yhteisestä kannasta ei ole sovittu.

-Muutamalla sanalla puhuttiin, että olisi hyvä katsoa, löytyisikö Lappeenrannalta ja Imatralta samansuuntainen näkemys asioihin.

Torniaisen mukaan jotkut kokouksessa olivat sitä mieltä, että kaksi kuntaa olisi oikea näkemys.

– Itse sanoin, ettei pidä alkaa ennakolta asettaa mitään lukumääriä kunnille, ennen kuin nähdään mitkä ovat eri kuntien näkemykset asiasta.

Hakulan mielestä Imatra on tulkinnut asiaa liian pitkälle ja kaupunginjohtaja Lintunen on ollut asiassa turhankin aktiivinen.

Jarva tulkitsee, että kahden kunnan malli olisi saanut tapaamisessa vahvan kannatuksen.

Imatran Lintunen kertoo, että virkamiesvalmistelu alkoi tiistaina. Hän toivoo, että lappeenrantalaiset mahdollisimman ajoissa kertovat, jos yhteiseen valmisteluun tai linjauksiin ei olekaan halua.

kuvatekstit:

Ari Torniainen: Ensin pitäisi selvittää kuntien tehtävät.

Eeva Arvela: Mitään kantoja ei ole vielä päätetty.

Ilpo Hakula: Valmistelua ei pidä lukita kahteen kuntaan.

Kimmo Jarva: Virkamiehet valmistelevat normaalisti.

Pertti Lintunen: Sanokaa, jos ette halua yhteistyötä.

Kirjoittaja:
Timo Laitakari