Categories
Artikkelit

Opetusministeriö epäilee LTY:n hylkivän kansalliskieltä

Kansainvälisyys- huumassa ei saisi unohtaa lakia ja suomalaisuutta.

Ilkka Pohjalainen

LAPPEENRANTA. Lappeenrannan teknillisen yliopiston yksiköt ovat innostuneet vaihtamaan nimiään suomenkielisistä englanninkielisiksi.

LUT Savo otti helmikuun alusta uudeksi viralliseksi nimeksi LUT (Lappeenranta University of Technology) Savo Sustainable Technologies. Haluttiin sellainen nimi, joka kuvaa kattavasti koko yksikön tutkimuksen sisältöä.

Puutekniikan laboratorio puolestaan vaihtoi nimensä Fiber Composite Laboratoryksi. Perusteluna on metsäsektorin tutkimuksen monipuolistuminen.

Opetusministeriö ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus eivät ole järin ilahtuneita kansalliskielen syrjäyttämisestä. Yliopistolain mukaan hallintokieli sekä opetus ja tutkintokieli ovat suomi tai ruotsi.

-Kansalliskieltä ei voida noin vain syrjäyttää, sanoi ylijohtaja Pirkko Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä korkeakoulu- ja tiedepoliittiselta osastolta.

LTY:n kanssa tullaan asiasta varmaan keskustelemaan, Lehikoinen sanoi.

-Kyllä minä hämmästynyt olen, sanoi puolestaan Kotuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi. Hänen mielestään nimien vaihtaminen vieraskielisiin ei ole ihan korrektia.

Nuolijärven mukaan on myönteistä ja luonnollista, että erikielisiä palvellaan eri kielillä, ja erikielisiä nimiä tarvitaan, mutta se ei tarkoita sitä, että nimet voi vaihtaa englanninkielisiksi noin vain, eikä suomenkielistä nimeä ole ollenkaan. Metsäsektorin tutkimuksen monipuolistuminen ei ole oikein kestävä argumentti suomen kielen poisjättämiseen.

-Ei liene haittaa monipuolistumiselle, vaikka esitetään suomen- ja englanninkielinen nimi. Päinvastoin, se osoittaa, että metsämaassa Suomessa ollaan ja että kielitaitoiset metsäntutkijat arvostavat myös omaa kieltään, Nuolijärvi sanoi.

LTY:n strategiajohtajan Juha-Matti Saksan mielestä yliopistolain kielipykäliä ei ole rikottu.

-Yliopistolaissa on määrätty, että virallinen nimi on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Virallisissa yhteyksissä esiinnytään aina virallisella nimellä.

-Yliopistomme on julkisoikeudellinen laitos. Lain mukaan yliopistolla on itsehallinto, johon kuuluu päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

Sisäisten yksiköiden nimeäminen kuuluu Saksan mielestään yliopiston toimivallan piiriin.

-Oheisnimien osalta ei ole oikeudellisesti velvoittavia kriteerejä. Tämä koskee mielestämme myös yksittäisten yksikköjen nimeämistä.

LUT Savo Sustainable Technologies on Saksan mukaan tutkimusyksikkö.

-Yksikön yhteistyökumppanit ovat pääasiassa yrityksiä tai tutkimuslaitoksia. Yksityishenkilöiden kanssa sillä ei ole tekemistä. Ei ole pelkoa siitä, että yliopiston kanssa asioiville syntyisi väärä kuva, kenen kanssa he ovat tekemisissä, Saksa sanoi.

KUVATEKSTI

Mika Strandén

Lappeenrannan teknillinen yliopisto käyttää englantia mielellään.

Kirjoittaja:
Ilkka Pohjalainen