Myötämieltä korkeille taloille

Lappeenrannan poliitikot suhtautuvat varovaisen myönteisesti nykyistä korkeampaan keskustaan.

Ilpo Leskinen

Lappeenrannan suurimpien valtuustoryhmien poliitikot eivät suoralta kädeltä tyrmää keskustan ja City-korttelin korotuspaineita.

Ilmassa leijuu myötämieltä sille, että keskustaan voidaan rakentaa nykyistä korkeampia taloja, jos City-korttelin kehittäminen tätä vaatii. Samalla voi aistia, että keskustasta halutaan nykyistä kaupunkimaisempi.

SDP:N ryhmän jäsenet eivät puheenjohtaja Risto Kakkolan mukaan ole suoranaisesti ottaneet asiaan kantaa.

-On kyllä puhuttu siitä, että keskustan pitää olla kaupungin näköinen. Ei ole puhuttu sen tarkemmin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Kakkola ei tyrmää korkeita taloja suoralta kädeltä.

-En pidä pahana, jos Lappeenrannan keskusta on vireän kaupungin näköinen.

-En osaa kylmiltään hahmottaa, miltä korkeat talot näyttäisivät. Kun pääsee näkemään havainnekuvia, saa jo hyvän käsityksen.

Kakkola arvioi, että rakennusoikeutta on annettava lisää, jotta City-korttelin kehittäminen menee eteenpäin.

Kokoomuksen ryhmä on puheenjohtaja Joonas Grönlundin mukaan aika yksimielinen siitä, että keskustassa on tilaa lisärakentamiselle sekä pystysuuntaan että vaakasuuntaan.

-Ennen kaikkea liikerakentamista on saatava lisää.

Grönlund korostaa, että lisärakentamista on arvioitava korttelikohtaisesti ja se on sopeutettava ympäristöön. Hänen kantansa on, että rakennusten korkeutta voidaan selvästi lisätä nykyisestä.

Keskustan valtuustoryhmä liputti korkeiden talojen puolesta Viipurin vanerin alueen kerrostalokaavassa.

Ryhmän puheenjohtaja Jouni Kemppi kertoo, että City-korttelin ja keskustan rakennusten korkeuksista ei ole vielä puhuttu.

Kemppi katsoo, että korkeita taloja tarvitaan paitsi ilmastosyistä myös keskustan pitämiseksi elävänä, jotta palvelut eivät karkaa laita-alueille ikäihmisten ulottumattomiin.

-Keskustaa voidaan tiivistää, kun se tehdään maisemallisesti sopivalla tavalla ja lentokentän ehdoilla.

Hän kiinnittää myös huomiota Koulukadun ulkonäköön, joka ei täytä keskustalta vaadittavaa tasoa.

Myö-kansalaisliikkeen mielipiteet keskustan korkeista taloista jakaantuvat. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Härkönen kertoo toisten kannattavan korkeita taloja, kun taas osalle riittää nykyisenlainen korkeus.

Härkösen mielestä keskustaan voidaan rakentaa korkeita taloja lentoturvallisuuden sallimissa rajoissa.

-En usko, että syntymäkaupunkini menee siitä pilalle, jos tänne rakennetaan muutamia talon kokoisia taloja.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen