Categories
Artikkelit

Simpele sairainta maakuntaa

Suomi sairastaa satasella. Taipalsaari 75:llä mutta Rautjärvi 121:llä. Kuntakohtaiset vaihtelut jopa Etelä-Karjalassa ovat suuret. Synkimmät erot mitataan aivoverenvuodoissa ja mielenterveyden ongelmissa.Hannu OjalaTaipalsaarella voi sanoa terve. Simpeleen taajamassa Rautjärvellä kuulee vastaukseksi todennäköisimmin lyhyen sairauskertomuksen.Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tuore kuntakohtainen sairastavuutta mittaava indeksointi avaa näkymän suuriin kuntakohtaisiin vaihteluihin koko maan lisäksi myös Etelä-Karjalan maakunnan sisällä.Suomen terveimpien asukkaiden kunnat löytyvät Ahvenanmaan ja Turun saaristosta. Sairastavien kuntien leveä vyöhyke noudattelee vanhaa Pähkinäsaaren rauhan rajaa. Sen pohjoispuolella vakavat kansantaudit ovat pahin rasite.THL :n tuottama raportti pistää Suomen kunnat keskinäiseen järjestykseen kansantautien sairastavuuden perusteella. Koko maata kuvataan indeksiarvolla 100. Sairastavuus kunnissa suhteutetaan tähän keskiarvoon.Aiemmin vastaavia selvityksiä on tehnyt Kansaneläkelaitos, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoinnissa on sairastavuutta kuvattu laajemmin kuin rahassa maksettuina korvauksina.Projektipäällikkö Tuija Martelin sanoo molempien menetelmien tuottavan samansuuntaisia tuloksia. Terveimpien asukkaiden kunnat löytyvät Etelä- ja Länsi-Suomesta.Vaikka tilastointi on tehty kuntakohtaisesti, Martelin kehottaa maltilliseen vertailuun. Pienissä kunnissa virhemarginaalit ovat suuria, vaikka pohjana on vuosien 2008-2010 tilastoaineisto.Samasta aineistosta on tuotettu kaksi tilastoa. Toisessa on tehty ikävakiointi, joka tekee väestörakenteeltaan erilaiset kunnat vertailukelpoisiksi keskenään. Martelin toivoo tämän tiedon hyödyntävän tulevaisuuteen tähtäävän terveyskasvatuksen tarpeita.Ikävakioimatonta tilastointia käytetään silloin, kun mietitään paikallisesti ja alueellisesti resurssien kohdentamista.Etelä-Karjala sairastaaIkävakioitu tilastointi kuntien välisestä eroista merkittävissä kansantaudeissa.Koko maan indeksiluku on sataKokonaisindeksissä keskiarvon terveemmälle sijoittuvat Etelä-Karjalassa Taipalsaari, Lemi, Lappeenranta ja Luumäki Sairaammalle puolelle jäävät Suomenniemi, Parikkala, Ruokolahti, Imatra ja Rautjärvi.Rautjärvellä indeksiä nostavat aivoverenvuodot ja mielenterveysongelmat.Kuolleisuuspainotetussa vertailussa Rautjärvi on neljänneksi sairain koko maassa.Kustannuspainotetussa vertailussa Rautjärven saama indeksiluku on virhemarginaalit huomioiden vähintään neljänneksen suurempi kuin Taipalsaaren.

Hannu Ojala

Kirjoittaja: