Categories
Artikkelit

Professori ihmettelee mustaamista

Julkisen asian salaaminen on virkavirhe, muistuttaa julkisoikeuden professori Teuvo Pohjolainen. Pohjolaisen mukaan salailukulttuuri kukoistaa kunnissa.

Anne Kotiharju

LAPPEENRANTA. Lappeenrannan kaupunki on saattanut rikkoa erityistarkastusraportin salaamisasiassa lakia. Iso osa raportin sisällöstä on mustattu, mutta salattuja kohtia ei ole perusteltu lain edellyttämällä tavalla.

Kaupunki on ilmeisesti salannut myös sellaisia kohtia, joiden salaamiseen ei edes löydy perusteita laista.

-Sekin on lain rikkomista, että ei julkisteta tietoa, joka on julkista. Virkavirhehän se on, ja siitä voi joutua vastuuseen, muistuttaa julkisoikeuden professori Teuvo Pohjolainen.

Osa kaupunginvaltuutetuista on vaatinut raportin salatuista kohdista yksilöityjä perusteluja sekä kaikkien lain mukaan julkisten tietojen antamista julkisuuteen. Kaupunkiyhtiöitä ja Fly Lappeenrantaa koskeneen erityistarkastuksen teki Deloitte & Touche, jolta kaupunki tilasi myös julkistamisarvioinnin.

Pohjolaisen mukaan kaupungin olisi pitänyt perustella yksilöidysti salatut kohdat. Ei riittänyt ”könttänä” annettu luettelo lainkohdista, joita salaamisessa on sovellettu. Kun ei ole yksilöity, ei pystytä arvioimaan, onko salausperuste oikea.

-Hyvään hallintokulttuuriin jo kuuluu, että pyynnöstä yksilöidään paremmin.

Liikesalaisuus ja yksityisyyden suoja ovat lain mukaisia salaamisperusteita. Yksityisyyden suojaa on Pohjolaisen mukaan sovellettava suppeasti, ei laveasti, kuten Lappeenranta on tehnyt.

Valtaosa Fly Lappeenrannan kanssa tehdyistä liiketoimista on vuosien takaa. Kaupunki ilmoittaa, ettei kolmansilta osapuolilta ole saatu lupaa liikesalaisuuksien julkistamiseen.

-Flyn toiminnan loppumisella on olennainen merkitys liikesalaisuutta arvioitaessa. Onko varmasti kyseessä kolmannen osapuolen liikesalaisuus, joka voisi vaikuttaa yrityksen kilpailuasemaan tai olemassaolevaan liiketoimintaan. Yrityksen omalla arviolla tai toiveella ei ole tässä merkitystä, vaan asia pitää perustua ulkopuolisen objektiiviseen harkintaan.

Pohjolainen luonnehtii kaupungin antamia salassapidon perusteita epämääräisiksi.

-Julkisuusasia kannattaisi viedä prosessiin eli pyytää asiakirja nähtäväksi ja vaatia perustelemaan salattavat kohdat lainmukaisella tavalla. Jos vieläkin epäilee perusteita, voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Julkisuusperiaate sisältyy perustuslakiin. Pohjolaisen mukaan viranomaisen velvollisuus on edistää julkisuutta.

-Salaileva hallintokulttuuri on edelleen erittäin vahva. Julkisuuslakia rikotaan. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut erittäin paljon salassapitopäätöksiä.

-Kaikki mikä on kiusallista pyritään peittämään. Lakia kierretään siten, että jätetään perustelematta ja kertomatta. Lainkohtia tulkitaan kirjaimellisesti, vaikka perustuslain julkisuusperiaatteen pitäisi ohjata julkisuuslain tulkintaa.

KUVATEKSTI

Kai Skyttä

Kaupunkilaiset saavat lukea vain sensuroitua versiota Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöistä ja Fly Lappeenrannasta tehdystä erityistarkastuksesta.

Osa valtuutetuista vaati julkistamista

Vihreiden valtuustoryhmä ja Teppo Puhakainen ym jättivät valtuustoaloitteet siitä, että erityistarkastuksen julkisuus arvioidaan uudelleen ja aiempaa suurempi osa raportista julkistetaan.

Viime maanantaina kokoontuneen valtuuston enemmistön mielestä uuteen julkisuusharkintaan ei ole tarvetta.

Valtuustossa väitettyjä vikamustaamisia

Peitetty lukuisia sivuja, joiden tiedot todettu julkisiksi oikeusasteissa.

Luottamusmiesten ja virkamiesten nimiä ja tekemisiä on peitetty virheellisesti yksityisyyden suojaan vedoten.

Sivukaupalla mm. kaupparekisteristä löytyviä julkisia tietoja on yliviivattu.

Aiemmin kaupungin päätöksenteossa käsiteltyjä julkisia tietoja on yliviivattu.

Tarkastusraportissa esiin tuotuja johtopäätöksiä on yliviivattu.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju