Categories
Artikkelit

Läjitystä yhä ylemmäs ja laajemmalle

Nordkalkin kaivoksen läjitysalueet täyttyvät jo kahdessa vuodessa. Kivenkäsittelylinjan siirtäminen maan päälle olisi 20?-?30 miljoonan euron investointi.

Anne Kotiharju

LAPPEENRANTA. Nordkalk tarvitsee uusia läjitysalueita jo kahden vuoden kuluttua. Ympäristölupa pitäisi saada vuodeksi 2014.

-Lyhytaikaista läjitystilaa löytyy, mutta aikataulullisesti olemme aika kriittisellä polulla, kuvailee paikallisjohtaja Eelis Eskelinen.

Yhteensä runsaan sadan hehtaarin uudet läjitysalueet riittävät avolouhoksen toiminnan eli noin 20 vuoden ajan. Sen jälkeen louhitaan maan uumenissa.

Nopeimmin tarvitaan alueita sivukiven läjitykseen. Rikastushiekan läjitysalueita riittää kymmeneksi vuodeksi.

Eskelisen mukaan läjitysalueiden laajenemisen lisäksi on tarkoitus selvittää mahdollisuus korottaa niitä. Nykyiset läjitysalueet nousevat noin 15 metriä maan pinnan yläpuolelle. Korottamista jopa 30 metriin selvitetään. Uusien penkat ovat 15 metrin korkuisia, mutta jatkosuunnittelussa selvitetään korottamista jopa 30 metriin.

Rikastushiekka läjitetään Hanhijärven kylään kurottavalla uudella alueella joko lietteenä eli yhteensä 44 hehtaarin altaissa tai kuivaläjityksenä 22 hehtaarin alueella.

Tuotantojohtaja Harri Koivisto vakuuttaa, että rikastushiekka-allasta ei voi verrata surullisenkuuluisaan Talvivaaran kipsisakka-altaaseen.

-Kalkkikiven ph on neutraali eli se on luontoystävällistä, selvittää Koivisto.

Eelis Eskelinen puolestaan huomauttaa, että altaan padon sortuma on suorastaan fyysinen mahdottomuus.

Läjitysalueet maisemoidaan jälkikäteen. Kun uusia alueita otetaan käyttöön, reuna-alueet maisemoidaan heti kärkeen.

Kivenkäsittelylinja on tarkoitus siirtää maan pinnalle Kuuselan suuntaan. Nordkalkin Suomen divisioonajohtajan Jarkko Kaplinin mukaan kyseessä olisi 20-30 miljoonan euron investointi.

Esimurskaamo tulisi katettuun tilaan avolouhoksen eteläreunalle ja jälkimurskaamo alueen eteläosaan tehdasrakennukseen. Kivenkäsittelylinja saattaa aiheuttaa merkittävää pöly- ja meluhaittaa. Linjan käsittelykapasiteetti olisi huipussaan 850 tonnia tunnissa.

Avolouhos laajenee ja Eelis Eskelisen mukaan osa Ihalaisen teollisuusalueen tehtaista ”on malmin päällä”.

-Mustolan radan ja kaivosalueen välissä on tehdasaluevarauksia tähänkin tarpeeseen, sanoo Eskelinen.

Eskelinen uskoo, että rauhanomainen rinnakkaiselo naapureiden kanssa jatkuu.

-Nordkalk on isokokoinen mutta hyvätapainen. Siitä on jo näyttöä 102 vuoden ajalta.

KUVATEKSTI

Kai Skyttä

Nordkalkin louhos on ahtaalla tontilla kaupungin kainalossa ja asutuksen keskellä.

Läjitysalueita tarvitaan lisää jopa yli sadan hehtaarin verran.

Läjityksen yva-menettely ohi ensi syksynä Ihalaisen kaivoksen sivukivien, rikastushiekan ja maa-ainesten läjitysalueiden laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä ensi helmikuun puoliväliin asti.

Yva-menettely on käyty ensi vuoden syksyyn mennessä. Sen jälkeen voi hakea ympäristö- ja kaivoslupaa.

Yva- menettelyssä tarkastellaan useita vaihtoehtoja, joista laajimmassa uusia läjitysalueita tulee yli sata hehtaaria.

Lisäksi arvioidaan kivenkäsittelylinjan siirtämistä maan pinnalle.

Toiminnan laajeneminen ja muutokset vaikuttavat 0,5-1 kilometrin päähän hankealueesta.

20 vuodessa sivukiveä muodostuu noin 10 miljoonaa tonnia, rikastushiekkaa noin neljä miljoonaa tonnia ja maanpoistomassoja noin kaksi miljoonaa kuutiota.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju