Eksote pyrkii eroon potilaista

Uusi organisaatio karsii turhat tulijat ja nopeuttaa kotiutumista. Pentti Itkonen kiistää väitetyn hallintopöhön. ”Varmasti Suomen kevyin organisaatio.”

Anne Kotiharju

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri tehostaa toimintaansa seulomalla palvelun piiriin tulevat potilaat entistä tarkemmin. Potilasmäärä vähenee myös kuntoutusta tehostamalla. Kuntoutuksen avulla voi kotiuttaa nopeammin ja auttaa pärjäämään kotona pitempään.

Palvelutarpeen arvioinnin ja kuntoutuksen roolin korostaminen ovat Eksoten toimitusjohtajan Pentti Itkosen mielestä keskeisiä keinoja toiminnan tehostamisessa ja kustannusten kurissa pitämisessä.

-Motto voisi olla, että älä joudu sairaalaan ja jos joudut, älä joudu uudestaan. Palvelutarpeen arvioinnilla, neuvonnalla ja ohjauksella tavoitellaan sitä, ettei tule seulomatonta potilasainesta, ettei ihmisiä vain ajaudu palvelujärjestelmään. Lisäksi ihmisten vastuuta oman terveytensä hoitamisesta pitää lisätä. Ei me voida olla aina puolesta tekemässä. Ei siihen kenenkään rahat riitä.

Kuntoutusta tehostetaan kaikilla Eksoten palvelualoilla. Sen pitäisi lyhentää hoitoaikoja ja auttaa pärjäämään kotona.

Eksoten hallitus on hyväksynyt organisaatiouudistuksen suuntaviivat. Uudessa organisaatiossa yhdistellään vastuualueita ja samalla tehostetaan johtamista. Päätökset uudesta organisaatiosta on tarkoitus tehdä maaliskuussa niin, että vuoden 2014 talousarvio voitaisiin laatia jo uudelle organisaatiolle.

Itkonen kiistää jyrkästi väitteet Eksoten paisuneesta hallinnosta ja suojatyöpaikoista.

Itkosen mukaan Etelä-Karjalassa oli paljon enemmän hallintoa ja johtamista silloin, kun oli erikseen kuntien sosiaali- ja terveysorganisaatiot ja sairaanhoitopiiri.

-Sanotaan, että Eksotessa on liikaa hallintoa, mutta Etelä-Karjalassa on varmasti Suomen kevyin sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto.

Itkonen toteaa, että Eksote sai organisaatiomallin tavallaan perintönä, kun Eksote perustettiin. Henkilöstölle tuli viiden vuoden irtisanomissuoja.

-Se ei ole ollut meille mikään ongelma, koska väkeä eläköityy ja vaihtuu paljon muutenkin.

Eksoten arvosteleminen on mennyt Itkosen mielestä jo liiallisuuksiin.

-Ei Eksoten henkilöstö voi olla joku puskuri, että kun jostain täytyy ottaa pois niin se on otettava täältä. Se on semmoista vähättelyä ja ylimielistä heittelyä. Kunnat voisivat ihan yhtä kriittisesti tutkia omaa hallintoaan ja johtamista.

Eksoten henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen sanoo henkilöstön olevan aika kovilla.

-Henkilöstöllä on ollut yllättävän paljon muutosvalmiutta. Kieltämättä myös sellaisia viestejä on alkanut tulla, että eikö menoa voisi muutamaksi kuukaudeksi rauhoittaa, että voisi vakiinnuttaa jo tähän asti tehdyt muutokset.

KUVATEKSTI

Mika Strandén

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen (edessä) ja henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen ihmettelevät syytöksiä Eksoten hallintopainotteisuudesta ja kalleudesta.

Eksote valmistelee organisaatiomuutoksia

Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä mielenterveyspalvelut yhdistetään yhdeksi vastuualueeksi.

Terveys- ja vanhuspalvelujen vastuualueet yhdistetään.

Keskussairaalan osasto- ja poliklinikkarakenne uudistetaan.

Kuntoutus eriytetään omaksi prosessiksi.

Asumispalvelut eriytetään omaksi prosessiksi.

Palvelutarpeen arviointi eriytetään omaksi prosessiksi.

Perustetaan mahdollisesti kiinteistöyhtiö.

Lähde: Eksote

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju