Teatteri värjöttelee viltissä

Lappeenrannan kaupunginteatterissa kyyti on kylmää tekijöille ja yleisölle. Teatterirakennus oli lähtökohtaisesti turvallinen, mutta huonosti toimiva.

Petteri Värtö

Lappeenranta. Esitysperuutuksia ja ääniongelmia, harjoitustilojen sulkemisia ja jatkuvaa vetoisuutta näyttämöillä, lämpimiä treenivaatteita näyttelijöille ja shaaleja yleisölle, raakaa pakkasilmaa ilmanvaihdosta ja lukuisia kosteusvaurioita, soitinten turhaa siirtelyä terveempään säilöön ja vierailijoiden valituksia.

Ongelmien lista Lappeenrannan kaupunginteatterin henkilöstön työtiloista on pitkä. Talosta on selvitys, joka toteaa sen vaaralliseksi työskennellä. Monilla asiat ovat toki huonommin: Luukkaan päiväkoti on käyttökiellossa, Mäntylän koulussa on merkittävä sisäilmahaitta, oikeus ja poliisi toimivat väistötiloissa.

Miksi Lappeenrannan kaupunginteatteria ei suljeta rakennuksen lukuisten ongelmien vuoksi, kaupungin tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen?

— En osaa sanoa, mikä on teatterin tämän hetken tilanne. Onko tilanne niin vakava, että se pitäisi panna käyttökieltoon? Sisäilmatyöryhmä valmistelee näitä asioita. Minulla on sellainen kuva, että tammikuulle on sovittu työmaakäynti teatteriin. Luulen, että silloin problematiikkaan paneudutaan tarkemmin.

Mikä on Lappeenrannan kaupunginteatterin talon kunto, Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän jäsen, työterveyslääkäri Jussi Sandell?

— En ollut työryhmän edellisessä kokouksessa. Mitä Koponen sanoi? En sanoisi enempää kuin sen, että teatteritalo on useammasta rakennuksesta aikoinaan koottu systeemi, jota on esimerkiksi ilmastoinnin osalta vaikea saada toimimaan. Sen kaikissa tiloissa ilmastointi ei ole riittävä nykykriteerein.

— Sisäilmaselvitys on kytketty kosteusvaurioihin, eikä tässä kohtaa voi semmoisiin vedota. Kouluilla on eri lähtökohta. Rakenteet ovat perusongelma, joka liittyy vanhuuteen ja siihen, että on tehty tämmöinen viritys. Teatteri on lähtökohtaisesti turvallinen rakennus, mutta näillä rakenteilla siitä ei saa toimivaa.

Lappeenrannan kaupunginteatterin nykyinen toimitalo valmistui 30 vuotta sitten. Onko tässä oltu väärässä uskossa ja yritetty ihan turhaan?

— Ei ole oltu. On tiedetty, ettei teatterirakennuksesta tule uuden veroista. On lähdetty tekemään sitä, mikä on katsottu veikeäksi silloisissa olosuhteissa.

Jos sisäilmatyöryhmä luokittelisi teatterin työolosuhteet sietämättömiksi, mistä sille löytyisivät väistötilat, tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen?

— Meidän vapaana olevista tiloista. Meillähän on Voisalmen neuvola tällä hetkellä tyhjä. Sinne varmaan voi sijoittaa tai katsoa, löytyykö lähempää tiloja.

Teatteri on yleisölaji. Missä yleisö istuisi?

— Ajattelin henkilökuntaa, joka tiloissa työskentelee. Jos näyttämö ja sali todetaan sellaisiksi, ettei niissä voi oleskella, teatterille on vaikea löytää paikkaa.

Terveysuhkien jaottelu

Sisäilman aiheuttamilla terveysriskeillä on kolmiportainen jaottelu: kohtalainen, merkittävä ja sietämätön.

Kohtalaisessa terveysriskissä on muutama vuosi aikaa. Ensi tehdään suunnitelmat asian korjaamiseksi, sitten varataan tarvittavat määrärahat budjettiin, minkä jälkeen toimitaan rahojen ja suunnitelmien mukaisesti.

Merkittävässä terveysriskissä on periaatteessa vuosi liikkumavaraa. Vuoden aikana etsitään joko väistötilat tai kunnostetaan olosuhteet taas kelvollisiksi. Mäntylän koulu kuuluu tähän kategoriaan.

Sietämättömässä terveysriskissä rakennuksen ovet pannaan kiinni välittömästi, ja viimeinen lähtijä sammuttaa valot.

Lähde: Ilpo Koponen

Kirjoittaja:
Petteri Värtö