Categories
Artikkelit

Lappeenrannassa päättävät miehet

Imatralla ja Rautjärvellä kunnanvaltuuston ja -hallituksen johdossa on nainen. Lappeenrannassa naisille ei riittänyt edes lautakuntien puheenjohtajan paikkoja.

LAPPEENRANNAN asioista päätetään miesten johdolla. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistoon ei mahtunut yhtään naista. Kaikilla kuudella lautakunnalla on miespuheenjohtaja, ja konserni- ja osakkuusyhtiöistä vain yhden johtoon kelpuutettiin nainen.

Imatralla ja Rautjärvellä tilanne on toinen. Sekä valtuuston että hallituksen johdossa on nainen. Imatran kuudesta lautakunnasta vain kahta johtaa mies.

Etelä-Karjalan pienemmissä kunnissa vähintään yhteen valtuuston tai hallituksen puheenjohtajapaikkaan on löydetty nainen.

Tilanne on lappeenrantalaisen kokoomusvaltuutetun Helena Puolakan mukaan tosi harmillinen. Syyttävä sormi osoittaa tässä äänestäjiä.

— Lappeenrannassa naisia äänestettiin tosi niukasti. Siksi johtopaikkojen jaossa naisten määrä jäi vähäiseksi. Myös äänimäärä vaikuttaa johtopaikkojen jaossa.

Lappeenrannan valtuutetuista vain 28 prosenttia eli 17 on naisia. Edellisessä valtuustossa naisten osuus oli 38 prosenttia.

Puolakka uskoo, että päätöksenteko monipuolistuisi ja tasapainottuisi, jos naisia olisi enemmän johtavilla paikoilla.

— Päätöksenteossa tarvitaan naisten näkökulmaa. Esimerkiksi kuntatyöntekijöistä yli 78 prosenttia on naisia ja naiset käyttävät paljon enemmän kuntapalveluja kuin miehet.

Yksi syy naisten pieneen määrään voi olla ehdokasasettelussa.

— Naisia on ollut vaikeampi saada ehdolle, koska naiset ovat paljon itsekriittisempiä kuin miehet. He asettavat itselleen kynnyksiä.

Naiset miettivät Puolakan mukaan tarkemmin, miten he pystyvät vastaamaan kaikkiin haasteisiin, mitä eri tehtävät tuovat tullessaan.

Valtuustoon valitut naiset myös pohtivat tarkemmin, mitkä ovat omat intressit ja kyvyt.

Rautjärven 21-jäsenisessä valtuustossa on vain kuusi naista. Silti sekä kunnanvaltuustoa että -hallitusta johtaa edellisen kauden tapaan nainen.

— Eniten vaaleissa ääniä saaneet valittiin, sanoo valtuuston puheenjohtajaksi uudelleen valittu Liisa Terävä (sd.).

Rautjärvellä ehdokkaina oli vähän naisia, perussuomalaisilla vain yksi. Lautakunnissa jouduttiin täyttämään naiskiintiötä naisilla, jotka eivät edes olleet ehdolla vaaleissa.

Terävä toteaa, että kabinettisopimukset eivät kuulu naisten johtamistyyliin.

— Asioista keskustellaan avoimesti eikä niitä päätetä runnomalla.

Lappeenrannan miesvalta surettaa Terävää.

— Tosi uskomaton juttu. Ei tämä Lappeenrannan esimerkki ainakaan kannusta naisia lähtemään vaaleihin, jos ei heitä valita yhdellekään näkyvälle paikalle.

— Ilmeisesti siellä on ollut erilaisia valtapyrkimyksiä. Kun vaalin tulos ei ole tukenut henkilökohtaisia tavoitteita, tämä ratkaisu on runnottu läpi.

All Over Press

Naisia on ollut vaikeampi saada ehdolle, koska naiset ovat paljon itsekriittisempiä kuin miehet.

Helena Puolakka

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju