Categories
Artikkelit

Hoitaja voi nyt määrätä lääkkeitä Eksotessa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensimmäiset lääkkeenmääräämiskoulutuksen saaneet hoitajat ovat nyt saaneet Valviralta toimilupansa.Eksoten alueella koulutuksesta valmistuneita sairaanhoitajia on kaikkiaan 12. Terveysasemilla eri puolilla Etelä-Karjalaa koulutettuja ja luvan saaneita hoitajia on kuusi, keskussairaalan päivystyksessä kolme, neuvoloissa kaksi ja opiskeluterveydenhuollossa yksi.Lääkkeenmääräämishoitajien vastaanotolle ohjataan potilaat, jotka eniten hyötyvät heidän osaamisestaan.Lääkkeen määräämiseen oikeutetut hoitajat helpottavat terveysasemien lääkärivajetta.-?Jatkossa lääkäreiden vastaanottotyötä ei keskeytä niin usein reseptien uusiminen. Hoitajien monipuolisen koulutuksen ja tarkasti sovittujen toimintasääntöjen myötä ei ole vaaraa, että potilasturvallisuus vaarantuisi, sanoo Eksoten avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Ritva Simpanen.Keskussairaalan päivystyspoliklinikalla lääkkeenmääräämishoitajien vastaanotoille ohjataan hänen mukaansa muun muassa infektiopotilaita, mikä tuo kaivattua apua päivystysruuhkaan.-?Neuvoloissa ja opiskeluterveydenhuollossa toimivilla lääkkeenmääräämiskoulutuksen saaneilla terveydenhoitajilla on mahdollisuus kirjoittaa lääkereseptejä hormonaaliseen ehkäisyyn käytetyille lääkkeille ja tietyille rokotteille.Koulutetuilla hoitajilla on rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus.Hoitajat voivat uusia tiettyjä pitkäaikaissairauksiin käytettyjä lääkkeitä, esimerkiksi verenpaine- ja diabeteslääkkeitä hoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi päivystysvastaanotolla voidaan määrätä lääkkeitä tiettyihin lieviin infektioihin, kuten nielu- ja virtsatulehduksiin sekä silmän sidekalvotulehdukseen.

Leena Sallinen

Kirjoittaja: