Categories
Artikkelit

Avoimet päiväkodit jatkavat

Valtuusto siunasi Lappeenranta-lisän leikkauksen. City-korttelin ja Marian aukion kaava hyväksyttiin.

Timo Laitakari

Lappeenranta. Avointen päiväkotien jatko ensi syksynä varmistui. Lappeenrannan valtuusto antoi maanantai-iltana kasvatus- ja opetustoimelle valtuudet rahoittaa avointen päiväkotien jatko Lappeenranta-lisän leikkauksella.

Ilman lisärahaa kaupungin kolme avointa päiväkotia olisi lopettanut toimintansa toukokuussa. Tarvittava noin 160 000 euron määräraha otetaan lasten kotihoidon tuen kuntalisästä. Lisän ehtoja muutetaan heinäkuusta alkaen niin, että sitä saa vain alle kaksivuotiaista lapsista. Nyt sitä saa alle kolmivuotiaista. Lappeenranta-lisä on tulosidonnainen.

Valtuustossa vihreiden Hanna Holopainen esitti, että avoimia päiväkoteja varten olisi budjettiin myönnetty lisämääräraha. Näin toiminta olisi voinut jatkua ilman, että Lappeenranta-lisään puututaan.

Kokoomuksen Tuomas Telkkä piti vastuuttomana, että jo tässä vaiheessa vuotta esitetään lisämenoja ilman, että kerrotaan, miten ne rahoitetaan.

Äänestyksessä Holopaisen esitys hävisi äänin 47-11. Lisärahan puolesta äänestivät vihreät ja kristilliset sekä osa perussuomalaisia ja Myötä.

Valtuusto päätti myös kahdesta kauppapaikkakaavasta, joista City-korttelin kaava hyväksyttiin äänestyksettä.

Keskustelussa Leena Kohvakka-Turja (myö) ihmetteli, miksi Lappeen Marian kirkon ja City-korttelin väliin sijoittuvan Marian aukion toteutuksesta on kaavassa niin olemattomat ohjeet. Hän peräsi aukiolle vihreyttä, puita ja viihtyisyyttä.

-Haluammeko toisen ankean ja kolkon taivaallisen rauhan aukion?

Kohvakka-Turja teki ponsiesityksen, että aukion toteutuksessa kiinnitettäisiin jatkosuunnittelussa erityistä huomiota viherrakentamiseen ja aukion monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin eri vuodenaikoina. Valtuusto hyväksyi toiveen.

Mustolaan Nuijamaantien varteen kaavoitetun kauppa-alueen kaavoitusta vihreät ovat vastustaneet jo lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Nytkin Holopainen ja Virpi Junttila vastustivat lähinnä itäturistien tarpeisiin tehtyä kaavaa.

Junttila piti kaavaa kaupungin ilmasto-ohjelman ja joukkoliikenneohjelman vastaisena: hänen mukaansa se hajottaa kaupunkirakennetta.

Junttila yritti Holopaisen kanssa herättää keskustelua siitä, halutaanko Lappeenrantaa profiloida turisteille maantien varren halpahallien vai laadukkaampien keskustapalveluiden kaupunkina.

Muu valtuusto ei pohdinnoille tuntunut lämpenevän.

Demareiden Päivi Kukkola arveli, ettei Lappeenranta voi ryhtyä turisteja opettamaan tietynlaisiksi.

-Jos ne eivät meille kelpaa, niin kelpaavat kyllä joillekin muille.

Kirjoittaja:
Timo Laitakari