Eksoten alijäämä tyhjensi kassan

Kuntien tiukka rahan-jakolinja ajaa Eksoten pikavippien tielle.

Anne Kotiharju

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin talous tummeni vielä aivan loppuvuodesta viime vuonna.

Alijäämää kertyi 15,4 miljoonaa euroa, kun marraskuussa tarkistetussa talousarviossa varauduttiin 11,1 miljoonaan.

Kaikkiaan Eksotella oli alijäämää viime vuoden lopussa 26,3 miljoonaa euroa.

Alijäämää syntyy siitä, että kunnat maksavat Eksotelle vähemmän kuin Eksoten todelliset menot ovat.

Eksoten menot kasvoivat viime vuonna kuusi prosenttia. Toimitusjohtaja Pentti Itkonen kuitenkin vakuuttaa, että menokasvu on ollut maltillista ja korkeintaan kuntien sosiaali- ja terveysmenokasvun keskitasoa.

Kasvusta osa tuli siitä, kun Imatran ensihoidon palvelut ja 18 työntekijää siirtyivät Eksotelle. Lisäksi yliopistosairaalan vaativan erityistason palveluja tarvittiin odotettua enemmän. Ylitystä syntyi myös lomapalkkavelkojen kirjaustavan muutoksesta.

Itkosen mukaan alijäämäkierre pitää viimein katkaista. Se heijastuu jo rahoitukseen. Kun Eksoten kassassa ei ole rahaa, Eksote joutuu ottamaan lyhytaikaisia lainoja. Tänäkin vuonna maksuvalmiutta turvattaneen 20 miljoonan lainoilla.

Kohta valmistuva ulkoinen arviointi Eksotesta tuonee eväitä alijäämäongelman ratkaisemiseen.

-Toivottavasti nähdään, mikä osuus alijäämästä on kuntien alibudjetointia ja minkä osan Eksote hoitaa toimintaansa tehostamalla. On kuitenkin selvää, että Eksoten menokasvu ei ole syy kuntien talousongelmiin.

Tämän vuoden talousarviossa Eksoten menot kasvavat 3,3 prosenttia. Tällä hetkellä menokasvu näyttää jäävän kolmeen prosenttiin.

-Komeasti päästään valtakunnan keskitason alapuolelle. Ja uskon, että parhaat vuodet ovat vielä edessä.

KUVATEKSTI

Marleena Liikkanen

Eksote on pyrkinyt tehostamaan toimintaansa etenkin sähköisillä palveluilla. Pirjo Ristola ihmetteli tammikuussa Etelä-Karjalan keskussairaalan sähköistä ilmoittautumista.

Eksoten tilinpäätös vuonna 2012

Toimintakulut 402,8 miljoonaa (v. 2011 380,1).

Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu oli vuoteen 2011 verrattuna 5,6 prosenttia.

Toimintatuotot olivat 393,8 miljoonaa (vuonna 2011 376,7) ja ne kasvoivat 4,5 prosenttia.

Tulos oli 4,3 miljoonaa korjattua talousarviota heikompi.

Alijäämä kertyi 15,4 miljoonaa euroa ja sitä oli yhteensä 26,3 miljoonaa.

Pitkäaikaista lainaa oli 22 miljoonaa (uutta lainaa otettiin 12 miljoonaa).

Onnistuminen

Erityisen hyvin toimintansa kehittämisessä onnistui mielenterveyspalvelut. Jonoja ei ole enää lainkaan. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat pääsevät hoitoon ilman lähetettä. Toimintamenot kuitenkin laskivat.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju