Leirintäalueelle tehdään tilaa Huhtiniemessä

Teltat sopisivat Lappeenrannan Huhtiniemeen myös tulevina vuosina. Leirintäaluetoiminnan jatkaminen Huhtiniemessä on kaupungille halvin vaihtoehto.

Etti Kantola

LAPPEENRANTA. Leiriytyminen saattaa sittenkin jatkua Huhtiniemessä. Työn alla on selvitys telttailualueen järjestämiseksi, vaikka Huhtiniemen hotelli- ja loma-asuntosuunnitelmat toteutuisivat. Tähän asti leirintäaluetta on uhannut lakkauttaminen uuden matkailurakentamisen vuoksi.

Lappeenrannan kaupunginsihteeri Juha Willberg kertoo, että hyvällä suunnittelulla leiriytymiselle löytyy tilaa kaupungin haltuun jääviltä mailta.

— Aluetta hiukan muokkaamalla myös telttapaikkoja voisi säilyä matkailuautopaikkojen vieressä, Willberg sanoo.

Matkailuauto- ja vaunupaikat ovat mäen päällä Pelitien läheisyydessä. Mäeltä säilyisi yhteys rantaan yleisessä käytössä olevaa aluetta pitkin.

Huhtiniemessä jatkaisi nykyinen leirintäalueyrittäjä Juha Oksanen.

— Jos asiat saadaan järjestymään, se on leirintämatkailun voitto. Tämä olisi kaupungille edullinen ja matkailijoille mieluisa vaihtoehto, Oksanen sanoo.

Leirintäalue pienenisi kuitenkin tuntuvasti. Telttapaikkoja jäisi todennäköisesti parikymmentä, ja mökkimajoitus jäisi kokonaan pois. Huoltotilana voisi säilyä nykyinen huoltorakennus.

Muut Lappeenrannan leirintäaluevaihtoehdot, Marjola Hyötiönsaaressa, Hinkanranta Joutsenossa tai joku muu uusi paikka, ovat Huhtiniemeen verrattuna kalliita. Willbergin mukaan Marjola vaatisi vähintään puolen miljoonan investoinnin ja Hinkanrannan kaltainen koskematon alue miljoonan sijoituksen.

— Tässä taloudellisessa tilanteessa investointi vaikuttaa raskaalta.

Lisäksi Marjolan sijaintia on kritisoitu, ja myös Hinkanranta on kaukana kaupungista.

Leirintäalueen jatkaminen Huhtiniemessä aiheuttaisi sekin kustannuksia. Willberg kertoo, että uusi järjestely edellyttää viemäröintiä pohjavesialueen päällä sijaitsevalle matkailuautoalueelle, jota ei ole suojattu.

— Kustannuksia syntyy siitä, että pohjavesialueen turvaamiseksi pitää rakentaa erillinen viemäröinti, jolla pysäköintialueen hulevedet johdetaan viemäriverkostoon ja puhdistettavaksi.

Hinta-arvio suunnitelman toteutuksesta on 200 000—500 000 euroa.

— Tuo summa on sellainen, että hanke voisi olla toteutettavissa.

Huhtiniemen leirintäalue jatkaa nykyistä toimintaansa ensi syksyyn. Siihen mennessä hotellihankkeen etenemisen odotetaan selkiytyvän.

Hallinto-oikeuden päätöksiä alueen kaavoitukseen liittyvistä valituksista odotetaan kevään aikana.

Kirjoittaja:
Etti Kantola