Categories
Artikkelit

Osaaminen voisi estää tämän

Kaupunginarkkitehdin pitää olla vastuullinen asiantuntija. Lappeenranta on jo pitkään hakenut vakituista kaupunginarkkitehtia.

Petteri Värtö

Imatra perustaa kaupunginarkkitehdin viran tauon jälkeen uudestaan. Lappeenrannassa virkaa hoidetaan sijaistamalla ainakin kuluvan vuoden loppuun.

Eläkkeellä oleva entinen Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Seppo Aho, mikä on kaupunginarkkitehdin tärkein tehtävä?

— Vastata kaupunkikuvaan vaikuttavien tekijöiden arkkitehtonisesta laadusta. Näitä ovat kaavoitus, rakennusvalvonnan tukeminen kaavoitusta toteutettaessa eli rakennuslupia haettaessa, kaupungin omien ja kaupungin tilaamien arkkitehtisuunnitelmien ohjaus ja valvonta sekä muun ympäristösuunnittelun ohjaus.

Miksi?

— Arkkitehdin koulutus on erittäin laaja-alainen, esteettisiin ja toiminnallisiin lähtökohtiin perustuva kokonaisuus. Kaupunginarkkitehdin vastuuasemassa kysymys onkin laajasti ottaen rakennetun ympäristön arvoista, osaamisen turvaamisesta, yhteensovittamisen taidosta, näkemyksestä ja pitkäjänteisyydestä.

— On välttämätöntä, että kaupungissa edes yksi virkamies seuraa fyysiseen ympäristöön oleellisesti vaikuttavaa suunnittelua ja rakentamista.

Millainen kaupunginarkkitehdin pitäisi olla?

— Kaupunginarkkitehdin työtä ei voi tehdä oman toimen ohella. Työ edellyttää vastuullista asemaa organisaatiossa, esittelyoikeutta päättävissä elimissä ja tehtävän mukaista statusta. Vaatimukset ovat hyvä ammattitaito, laaja kokemus, päättäväisyys ja vireä tahtotila, verkostoituminen ja kyky johtaa ihmisiä.

Miksi Lappeenranta ei mielestäsi ole löytänyt tällaista?

— Tämä on pääkaupunkiseudulta katsoen maaseutukaupunki. Tätä vahvistaa keskustan vaatimaton ja sekalainen kaupunkikuva sekä arkkitehtien keskuudessa arveluttava maine, mikä johtuu koulutuksen ja osaamisen aliarvioimisesta. Organisaatio ei tue tehtävän edellyttämää asemaa.

— Viranhaku on noudattanut perinteistä byrokraattista mallia, joka ei välttämättä herätä mielenkiintoa potentiaalisissa hakijoissa. Rekrytointi on taitolaji.

Mitkä ovat Lappeenrannan isoimmat arkkitehtoniset ongelmat tällä hetkellä?

— Suurimmat ongelmat eivät liity niinkään olemassa olevaan arkkitehtuuriin, vaan niiden tekijöihin. Kaupunki ei nykyisellään osaa vaatia erinomaista suunnittelua käyvän suunnittelun tilalle, mikä johtuu pääsääntöisesti virkamiesten puutteellisesta koulutuksesta tai sopimattomuudesta nykyisiin tehtäviin.

Miten tätä pitäisi tai voisi muuttaa?

— Muutos saadaan aikaan vain, jos kaupungin johto ja johtavat luottamusmiehet muuttavat nykyisen hallintokulttuurin asiantuntijuutta kannustavaksi.

— Keskeiset virat on pantava julkiseen hakuun eikä täytettävä sisäisesti. Tekninen apulaiskaupunginjohtaja on välttämätön, jolloin teknistä johtajaa ei tarvita.

Kuvateksti:

Arkkitehti Seppo Ahon mukaan Lappeenrannan kaupungin hallintokulttuuri ei kannusta asiantuntijuuteen. — (Arkkitehtuurissa) Esimerkkejä tämän puutteesta ovat City-korttelin arkkitehtuurikilpailun epäonnistuminen, Marssitien tontintarjouskilpailun sekavat käänteet ja Gallerian rakentuminen toiseksi kuin oli tarkoitus.

Kirjoittaja:
Petteri Värtö