Categories
Artikkelit

Kannas-keräykselle armonaikaa syksyyn

Anne KotiharjuLappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva antaisi pahasti takkuavalle Kannas-keräykselle aikaa syyskuun puoliväliin. Jos siihen mennessä keräystavoite ei täyty, kaupunki luopuisi koko keskuksesta.Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina joidenkin keskustavaltuutettujen aloitetta Sotahistoriakeskus Kannaksesta luopumisesta.Keräysrahaa on aloitteen mukaan saatu 150?000-180?000 euroa. Alkuperäinen keräystavoite oli kaksi miljoonaa ja nykyinen pienennetty tavoite on 1,33 miljoonaa.Kaupunki on pienentänyt Kannas-keskusta niin, että se mahtuisi Linnoituksen yhteen rakennukseen. Samalla hinta on pudonnut kuudesta miljoonasta neljään miljoonaan euroon.Rahaa on mennyt tähän mennessä vajaat miljoona euroa, josta EU-rahaa on 140?000 euroa.Etelä-Karjalan museon mielestä hanketta pitäisi jatkaa. Linnoituksen matkailukäyttöä pitää edistää. Kannas elävöittäisi Linnoitusta ja toisi museolle uutta asiakasvirtaa.Jos Kannas-keskus ei toteudu, on museon mielestä tärkeää, että rakennus 1A:n kunnostus saatetaan loppuun ja tila otetaan käyttöön.Kaupungin on haettava Kannakselle myönnetylle valtionavulle maksatusta maaliskuun loppuun mennessä.Kaupunginjohtajan esityksen mukaan valtionavustusta eikä muutakaan rahaa saa käyttää Kannas-keskukseen ennen kuin rahakeräykselle asetettu välitavoite 1,33 miljoonaa on täyttynyt.Kannaksen rahoitus jakaantuu tasan kaupungin, keräyksen ja valtionosuuden kesken.Etelä-Saimaan kyselyn mukaan hallituksen enemmistö on jo valmis luopumaan Kannas-keskuksesta.Categories
Artikkelit

ZeroZero toi nuoret yhteen

Joutsenolaisnuorten ei tarvinnut viettää perjantai-iltaa kotona tai kavereiden luona. Tarjolla oli kaupungin ja järjestöjen järjestämä happening 13—17-vuotiaille.
Categories
Artikkelit

Lemin vanhaa pappilaa päästään kunnostamaan

Kaija LankiaLEMI. Vanha pappila Lemillä kunnostetaan näyttely- ja matkailukäyttöön. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Lemin kunnalle talon peruskorjaukseen 70 prosentin avustuksen.Alustava kustannusarvio, jolla kunta avustusta haki, oli 584 000 euroa. Siitä avustuksen osuus olisi noin 409 000 euroa.— Tällaisessa kohteessa on hyvin vaikea etukäteen sanoa, mitä korjaus tulee maksamaan. Siitä lähdetään, että talo korjataan kunnolla, kunnanjohtaja Simo Luukkanen sanoo. Korjauksessa on otettava huomioon, että pappila on museoviraston suojelema kohde. Korjaushankkeen ohjausryhmässä on mukana Etelä-Karjalan museon edustaja.Kunta on neuvotellut eri tahojen kanssa talon jatkokäytöstä. Yksi vahva ehdokas ainakin on Luukkasen mukaan tarjolla. Kun rahoituspäätös nyt saatiin, neuvottelut jatkuvat vielä tällä viikolla.— Pappilaan halutaan toimintaa, joka tukisi särämatkailua. Lemillä käy vuosittain 35 000—40 000 särämatkailijaa, Luukkanen muistuttaa. Pappilan korjaussuunnitelmien teko alkaa heti. Ensimmäisenä tutkitaan tarkemmin kosteuden aiheuttamat vahingot rakenteille.ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että korjaustöiden pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Kunnanjohtajan mukaan jatkoaikaa kuitenkin tarvitaan.— Olemme jättäneet hakemuksen jo yli vuosi sitten. Jos päätös olisi tullut nopeammin, olisimme aloittaneet työt jo viime syksynä, Luukkanen sanoo.