Teletalo tekee tilaa isommalle

Poliisilaitoskin kasvaa ja saa lisäkerroksen. Kaavasuunnitelmassa Lappeenrannan virastokortteli uusiutuu kauttaaltaan.

Anne Kotiharju

LAPPEENRANTA. Lappeenrannan Teletalo saa väistyä isomman tieltä. Vuonna 1954 valmistuneen Teletalon paikalle tulee kaavaluonnoksen mukaan nykyistä laajempi neljäkerroksinen rakennus.

Myös Teletalon takana oleva Poliisitalo laajenee. Poliisitalo saa lisäkerroksen. Uudisrakennuksen ja Poliisitalon välistä piha-aluettakin rakennetaan.

Lisäksi Poliisitalosta tehdään tarvittaessa yhdyskäytävä kaupungintalon laajennukseen kaavailtuun Oikeustaloon.

Virastokorttelin kaavaluonnos on nyt nähtävillä. Kiinteistöjä hallinnoivalla Senaatti-kiinteistöillä ei ole vielä tarkkaa aikataulua rakentamiselle tai lopullista varmuutta tilatarpeista. Näillä näkymin rakentaminen voisi alkaa muutaman vuoden päästä.

Valtion virastotalon sisätiloja on muokattu ja muokataan edelleen uuteen uskoon. Virastotaloon suunnitellaan muun muassa niin sanottua Hub-tilaa, joka on ensimmäinen laatuaan valtionhallinnossa. Hub-tila on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön tilapäistä työpistettä tarvitseville.

Poliisilaitos on nyt evakossa sisäilmaongelmien takia. Tarkoitus on, että poliisi muuttaa uusiin tiloihin virastokortteliin.

Oikeutta istutaan Teletalossa niinikään evakossa. Suunnitelman mukaan käräjäoikeus muuttaisi kaupungintalon laajennusosaan tulevaan Oikeustaloon.

Valtio keskittää virastokortteliin nykyisten valtion palvelujen lisäksi uusia työpaikkoja ja palveluja. Muun muassa alueellistettu Liikennevirasto saa tilat korttelista.

Kaavaluonnoksessa on hahmoteltu tulevaa virastokorttelia. Etualalla Virastotalo, sen takana Teletalon paikalle tuleva uudisrakennus sekä korotettu ja laajennettu poliisitalo.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju