Categories
Artikkelit

Kuolimo ei lämpene verkkokiintiöille

Kuolimo. Järvilohen suojeluhanke suosittaa neljän verkon enimmäismäärää sunnuntaikalastajille. Myös koukkuihin halutaan rajoituksia.

Anne Kokkonen

Järvilohen suojelusuositukset herättävät torjuntaa Kuolimon kalastuspiireissä. Etenkin ajatusta neljän verkon enimmäiskiintiöstä harrastajakalastajaa kohden pidetään kohtuuttomana.

-En usko, että tällaista suositusta lähdetään Kuolimolla edistämään. Enemmän on syytä olla huolissaan kalastajien ukkoutumisesta, Kuolimon kalastusalueen puheenjohtaja Kari Hauhio arvioi.

Hauhio kuuluu itse Pajulahden osakaskuntaan, jonka 500 osakkaasta vain noin 200 kalastaa. Pyydysmerkkien ostajia on vuosi vuodelta vähemmän.

-Luovuimme mökkiläisille asetetusta viiden merkin katosta, kun sillä ei ollut enää merkitystä. Meillä myydään keskimäärin 5,1 merkkiä kalastajaa kohden eikä luku taida tästä juuri poiketa muissakaan osakaskunnissa, Hauhio toteaa.

Saimaan lohikalat?-hanke perustelee verkkomäärän rajoitusta lohikaloihin kohdistuvilla kalastuspaineilla. Verkkoihin jää toisinaan alamittaisia lohikaloja, joiden vapauttaminen elävänä on hankalaa.

-Vapaa-ajankalastaja ei tarvitse hirveää verkkomäärää, projektipäällikkö Mirko Laakkonen totesi Kuolimon kalastusalueen vuosikokouksessa.

Rajoituksia esitetään myös Kuolimon vapakalastukseen. Jos koukkujen kärkien määrää vähennettäisiin yhteen kolmihaarakoukkuun tai kolmeen yksihaarakoukkuun viehettä tai raksia kohden, voitaisiin vähentää alamittaisille kaloille vapauttamisen yhteydessä sattuvia turhia vaurioita.

Myös kaikenkokoisten rasvaevällisten järvitaimenten ottaminen saaliiksi haluttaisiin kieltää ja määrätä venekuntakohtainen saaliskiintiö lohikaloille. Pyyntikelpoisia järvilohia, rasvaevättömiä järvitaimenia ja harjuksia saisi ottaa saaliiksi korkeintaan kaksi kappaletta vuorokaudessa.

Venekohtaisessa 8-10 vavan rajoituksessa olisi osakaskuntien mielestä kiristämisenkin varaa. Kuolimolla on tähänkin asti noudatettu viiden vavan enimmäismäärää.

Lohikalojen paloitteleminen tai fileeraus halutaan kieltää ennen rantaan tuloa. Näin voidaan tehostaa alamittaisten ja suojeltujen kalojen pyynnin valvontaa ja estää niiden saaliiksi ottamista.

Ala-Kuolimon osakaskunnan tekemää kalastuskieltopäätöstä lohikalojen suojelijat pitivät loistavana. Rajoitus toteutui jopa laajempana kuin toimenpideohjelmassa suositeltiin.

Kalastuskieltoja tarvittaisiin vielä Kärnäkoskella ja Partakosken edustalla, jotta järvitaimenen luontainen lisääntyminen saataisiin turvattua. Kiesilänkoskella on jo toteutettu ympärivuotinen verkko- ja uistelukielto 250 metrin säteellä joensuusta.

Toimenpide-ehdotuksia käydään vielä läpi kalastusalueen edustajien kanssa. Yleinen kokous päättää toimenpiteiden lopullisesta sisällöstä ja täytäntöönpanosta.

Saimaan lohikalat-hanke

Pyrkii parantamaan neljän Vuoksen vesistön uhanalaisen kalalajin tilaa kalastusta ohjaamalla.

Huomio keskittyy järviloheen, järvitaimeneen, nieriään ja harjukseen.

Kolmivuotinen hanke jatkuu kesäkuuhun 2014.

Hanketta rahoittavat EU sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Kirjoittaja:
Anne Kokkonen