Categories
Artikkelit

Saimaassa sukeltaa 56 uutta kuuttia

SAIMAA. Nopea vedenpinnan lasku uhkasi murtaa rantajäät ja tuhota pesiä. Norppalaskenta toi silti hyvän tuloksen.

VESA SALMINEN

Saimaannorpan pesintälaskennoissa löydettiin 60 kuuttia. Neljä niistä kuolleena pesästään.

WWF Suomen pesälaskennoista vastaava Ismo Marttinen kuvaa tulosta hyväksi. Kuuttien määrä oli odotettu, vaikka Saimaan jäänpinta aleni reippaasti talven aikana.

Viiden viime vuoden aikana on syntynyt keskimäärin 54 kuuttia vuodessa. Edellisen talven perusteella arvioitu emämäärä on 83 synnytyskykyistä naarasta. Norppa synnyttää yhden kuutin kerrallaan keskimäärin kahdesti kolmen vuoden aikana.

Saimaan vedenpinnan nousun vuoksi järveä on säännöstelty syksystä lähtien. Talven aikana vedenkorkeus uhkasi alentua hyvin nopeasti, mikä olisi vakavasti haitannut norpan pesintää. Kun vedenpinta alenee, rantajäät taipuvat ja murtuvat ja pesät rikkoutuvat.

Saimaannorppakannan seurannassa 1980-luvulla todettiin rantajäiden murtumien aiheuttavan 20-35 prosenttia pesissä olleiden poikasten kuolemista.

Vedenpinnan alenemista hidastettiin talvella säätämällä juoksutusta.

-Jo 1990-luvulla luotua Saimaan juoksutusstrategiaa jouduttiin ensimmäistä kertaa käyttämään norpan lisääntymisen suojaamiseen. Siinä onnistuttiin, Metsähallituksen luontopalvelujen ylitarkastaja Tero Sipilä sanoo.

Saimaan pinta laski joulukuun jäätymisen ja huhtikuun norppalaskentojen välillä noin 40 senttiä.

Kokemattomat ja uteliaat nuoret norpat takertuvat herkästi kalaverkkoihin. Kaikki tänä keväänä todetut norpanpoikaset syntyivät alueella, jossa verkkokalastus on kielletty kesäkuun loppuun saakka.

-Toivomme, että nyt syntyneet kuutit selviäisivät ensimmäisestä kriittisestä elinvuodestaan hengissä. Paras keino suojella norppia on noudattaa kalastusrajoituksia ja pidättäytyä verkkokalastuksesta myös rajoitusten ulkopuolella, Ismo Marttinen sanoo.

Kuutit

Vesialue ja poikasten määrä

Pyhäselkä-Jänisselkä: 1

Orivesi: 2

Pyyvesi-Enonvesi: 3

Kolovesi: 1

Joutenvesi: 1

Haukivesi: 16

Pihlajavesi: 21

Tolvanselkä-Katosselkä: 6

Luonteri: 1

Lietvesi: 2

Petraselkä-Yövesi: 5

Suur-Saimaa: 1

Kirjoittaja:
Vesa Salminen