Categories
Artikkelit

Jätevesien Saimaa, katastrofi imagolle

Saimaa | Mielikuva puhtaasta Saimaasta on vaarassa rikkoutua, jos jätevesien lasku vesistöön toteutuu.Matkailua myydään mielikuvien avulla. Jätevesien Saimaa -mielikuva on kaukana puhtoisesta ja raikkaasta brändistä, jonka avulla Suomea pyritään markkinoimaan.Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtajan Jaakko Lehtosen mielestä Lappeenrannan jätevesiratkaisu voi toteutuessaan vaikuttaa kielteisesti matkailijoiden mielikuviin Saimaasta.-Vaikka vesi puhdistettaisiin kaikkien määräysten mukaan, se voi silti vaikuttaa, jos syntyy käsitys, että likavedet lasketaan Saimaaseen.Kiinnostaako turistia matkakohteen jätevedet?Lehtosen mukaan kyllä. Etenkin nuoret ovat hänen mukaansa kasvavassa määrin ympäristötietoisia.-Tällaisten asioiden merkitys kasvaa koko ajan, varsinkin tulevaisuudessa.Lappeenrannan brändiin puhdas järvialue liittyy oleellisesti. Vihreys, luonnonläheisyys ja Saimaa ovat tärkeitä elementtejä kaupungin brändiviestinnässä.Lappeenrannan kaupungin markkinointiviestintäpäällikkö Mirka Rahman ei ota kantaa siihen, voisiko jätevesiratkaisulla olla toteutuessaan vaikutuksia alueen matkailuun.-Koen kuitenkin tärkeänä, että Saimaasta huolehditaan ja että voimme puhua puhtaasta Saimaasta niille, jotka täällä matkailevat tai tänne muuttavat.Lehtosen mukaan ratkaisulla voi olla käytännön vaikutuksia Saimaan vesistömatkailuun, joka saattaisi kärsiä Lappeenrannan lähialueilla. Matkailun edistämiskeskuksen tuoteasiantuntijan Liisa Renforsin mielestä Lappeenrannan mahdollinen jätevesiratkaisu voi herättää huomiota laajemminkin.-On paha, jos uutinen pääsee leviämään ulkomaille. Jotkut asiat ottavat tulta alleen harvinaisen helposti jopa kansainvälisesti. Esimerkin Renfors kertoo Suomen metsähakkuista, joista Saksan media on ollut kiinnostunut suurimpia lehtiä myöten.Wirma Lappeenrannan matkailun kehittämisen projektipäällikkö Panu Fabritius on eri linjoilla kuin Renfors. Hän uskoo, ettei tieto jätevesiratkaisusta toteutuessaan kantautuisi ulkomaille asti.-Luulen, että tämä on enemmänkin Lappeenrannan sisäistä keskustelua.Jätevesien purkupaikaksi ovat vaihtoehtoina Kaukaanselkä ja Keskisenselkä Pien-Saimaalla, Joutsenon edusta Suur-Saimaalla, Vuoksi sekä Rakkolanjoki.Suomi-brändin neljä C:täCredible: Luotettava, toimiva, turvallinen.Creative: Luova, niin taiteellisesti, tieteellisesti kuin teknisestikin.Contrasting: Positiivisesti vastakohtainen, esimerkiksi vuodenajat.Cool: Kaksi merkitystä: toisaalta trendikäs, nasta ja menevä, toisaalta raikas, viileä ja puhdas.Lähde: Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus

Elina Kirvesniemi

Kirjoittaja: