Categories
Artikkelit

Luumäki esittää valituksia hylättäväksi

MATTI RIIHELÄLUUMÄKI. Hallinto-oikeuteen lähetetyt Luumäen kunnanvaltuuston kaukolämpöratkaisua koskevat valitukset pitäisi Luumäen kunnanhallituksen mielestä hylätä. Valtuuston kesäkuisesta ratkaisusta tehtiin hallinto-oikeuteen kaksi valitusta, joista toisessa oli yksi ja toisessa useita allekirjoittajia.Maanantai-iltana kokoontuneen kunnanhallituksen mielestä kummassakaan valituksessa ei vedottu laillisuusperusteisiin, vaan perusteena oli päätöksen tarkoituksenmukaisuus.Valtuuston päätös koski kaukolämmön tuotantotavan valintaa kahden peruslinjauksen välillä. Hallituksen mukaan vaihtoehtoja vertailtiin tasapuolisesti rinnakkain. Sen mielestä päätöksenteolle oli riittävät perusteet.Valtuusto valitsi äänestyksen jälkeen vaihtoehdon, jolla kunta hankkisi kaukolämmön Taavetissa toimivalta J.M.Huber Oy:ltä. Yhtiöllä syntyy tuotannossaan hukkalämpöä, jota voidaan hyödyntää kaukolämpönä.Kakkoseksi jäi vaihtoehto, jossa kunta olisi tuottanut kaukolämmön haketta polttoaineena käyttävällä omalla laitoksella. Hallinto-oikeuteen valittaneet olivat hakkeella tuotetun lämmön kannalla.KUNNANHALLITUS pyytää, että Kouvolan hallinto-oikeus käsittelisi asian kiireellisenä ja ottaisi kantaa päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen siksi ajaksi, kun valitus on hallinto-oikeuden käsittelyssä.Hallitus huomautti, että päätöksen lainvoimaistumisen lykkäytyminen siirtää edullisemman kaukolämmön käytön aloittamista. Kunta on laskenut, että edullisemmasta kaukolämmöstä syntyisi kunnalle noin 200?000 euron kustannussäästö vuodessa. Nykyisin kunta käyttää kaukolämmön tuottamiseen maakaasua.

Matti Riihelä

Kirjoittaja: