Remonttirahaa sisäisistä vuokrista

LAPPEENRANTA. Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossapito ja korjaus edellyttää sisäisiin vuokriin lähes 70 prosentin korotusta.

HEIKKI SOPANEN

Lappeenrannan kaupunki aikoo nostaa toimialoilta perimiään sisäisiä vuokria. Kaupungin tilakeskus on laskenut, että kiinteistöjen kunnossapito ja tarvittavien korjausten tekeminen vaatii sisäisiin vuokriin lähes 70 prosentin keskimääräisen korotuksen.

Tilakeskuksen eri toimialoilta perimien sisäisten vuokrien keskimääräinen neliövuokra on kuusi euroa. Kiinteistöjen pitäminen kunnossa ja käyttökelpoisina edellyttäisi tilakeskuksen mukaan keskimääräisen vuokran nostamista kymmeneen euroon neliöltä.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että vuokrat on tarkoitus nostaa tilakeskuksen esittämälle tasolle.

-Asian valmistelu on käynnissä ja vaihtoehdot ovat kertakorotus tai korotus vaiheittain.

Jarva arvelee, että vaiheittainen korotus on todennäköisempi. Näin siksi, että kiinteistöjen sisäiset vuokrat maksetaan toimialojen käyttötalouden euroista, ja kertakorotus nakertaisi muutenkin säästöpaineissa kamppailevien toimialojen käyttötaloutta kertarysäyksellä liikaa.

Tämän vuoden talousarviossa tilakeskukselle on budjetoitu sisäisiä vuokria yhteensä 14,2 miljoonaa euroa. Vuokra koostuu kiinteistöjen ylläpitovuokrasta, pääomavuokrasta ja korjausvastikkeesta. Jos vuokrat nostetaan tilakeskuksen esittämälle tasolle, sisäiset vuokratulot nousevat vuositasolla noin kymmenellä miljoonalla eurolla.

Tilakeskuksen laskelmien mukaan kiinteistöjen pitäminen käyttökunnossa vaatii vuosittain neljä miljoonaa euroa. Tänä vuonna kunnossapitorahat ovat jäämässä 3,4 miljoonaan euroon. Tekninen toimi esittääkin tilakeskukselle 600?000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle, jotta se pystyy pitämään nykyiset kiinteistöt käyttökunnossa. Lisärahan tarve tuli ilmi talouden puolivuotiskatsauksessa, jota kaupunginhallitus käsitteli maanantaina.

Yllättäviä kunnossapitomenoja on ilmennyt Luukkaan koulussa, Mäntylän päiväkodissa, Seniorikoti Kultaharjussa, Mustolan koulussa, Kanavansuun koulun keittiön ilmanvaihdossa, Skinnarilan päiväkodissa, Kourulan päiväkodissa ja Armilan keittiössä.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen