Yliopistolla yt-neuvottelut

Yliopisto. Lappeenrannan teknillisen yliopiston säästötarpeet veisivät 15 työpaikkaa ja lomautettavaksi joutuisi runsas neljännes henkilöstöstä.

MATTI RIIHELÄ

LAPPEENRANNAN teknillisellä yliopistolla alkavat ensi viikon maanantaina yhteistoimintaneuvottelut. Yliopiston kuluja on tarkoitus karsia ensi vuonna kahdella miljoonalla eurolla. Liipasimella yt-neuvotteluissa on 15 työpaikkaa. Näiden lisäksi noin 280 henkeä uhkaa kolmen viikon lomautus.

Yliopiston henkilökuntaan kuuluu noin tuhat ihmistä. Informaatiotilaisuus henkilökunnalle järjestettiin maanantaina iltapäivällä.

Rehtori Ilkka Pöyhönen vakuutti, että myös yliopiston opiskelijat aiotaan pitää ajantasalla neuvottelujen etenemisestä.

Tavoitteena on, että opiskeluun ja opiskelijoihin henkilöstön vähentäminen ei vaikuttaisi.

SYYNÄ ensi vuoden säästötarpeisiin on valtion rahoituksen kutistuminen ja samaan aikaan tapahtuva kustannusten nousu.

Yliopisto saa ensi vuonna valtion rahoitusta noin 47,7 miljoonaa euroa. Se on noin 700?000 euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

-Vaikka inflaatio ei ole kovin kova, olemme laskeneet, että ensi vuonna kustannukset ilman leikkauksia nousisivat 1,3 miljoonaa euroa. Siitä se kahden miljoonan säästötarve muodostuu, selitti Pöyhönen.

MAANANTAINA ei rehtorin tiedossa ollut ihan tarkalleen, millaisella ryhmällä yt-neuvotteluja ryhdytään käymään. Yliopiston henkilökuntaa on jäseninä eri liitoissa, ja ainakin näiden luottamusmiehet ovat mukana neuvotteluissa.

-Tämän viikon aikana selviää, keitä neuvotteluihin osallistuu. Normaalikuviohan on, että neuvotteluille varataan aikaa kuutisen viikkoa, jos ei tule ylimääräisiä mutkia matkaan. Näin ollen neuvottelut jatkuisivat suurin piirtein marraskuun puoliväliin asti.

Pöyhösen mukaan yhteisen pöydän ääressä katsotaan kaikki lähtökohdat lävitse ja yhdessä päätetään, miten asiat pystytään hoitamaan.

REHTORI Pöyhönen kertoi, että yliopistossa keskitytään entistä selkeämmin sen omille painopistealueille ja niiden osaamiseen.

-Tiedepuolella olemme olleet rakentamassa koulutusohjelmakuviota uusiksi. Kaikki koulutusohjelmat käydään läpi. Näyttäisi, että saamme näin parempaa tulosta irti. Meillä on ollut joissakin toiminnoissa hajanaisuutta. Nyt kootaan voimia enemmän yhteen.

TOIMINNALLISET muutokset koskevat yliopiston Lappeenrannassa toimivaa kemian yksikköä, materiaalitekniikan yksikköä Mikkelissä sekä Savonlinnan ja Varkauden yksiköitä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ei ole ainut yliopisto, jossa on jouduttu säästötarpeiden vuoksi yt-neuvotteluihin. Esimerkiksi Tampereella on käyty jo useampikin neuvottelukierros.

-Säästötarpeet tulevat eri näkökulmista. Meillä on selvitty kohtuullisen pienillä numeroilla, koska olemme olleet painopiste-ajattelussa ehkä vähän edelläkävijöitä, selvitti Pöyhönen.

Kirjoittaja:
Matti Riihelä