Categories
Artikkelit

Esikoislestadiolaiset haluaa Lepoharjuun

Lappeenranta. Esikoislestadiolaisten yhdistys hakee lupaa rakentaa rukoushuone Ilottulantien varteen.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen

Esikoislestadiolaisten Lappeenrannan yhdistys hakee kaupungilta lupaa uuden rukoushuoneen rakentamiseen Ilottulantien varteen.

Paikallisyhdistys suunnittelee Lepoharjun hautausmaata vastapäätä noin 1?000-1?500 kerrosneliömetrin suuruista rukoushuonetta, 2,2 hehtaarin määräalalle.

Rakennustoimikunnan jäsen Hannu Kettunen kertoo, että Lepolankatu 30:ssa sijaitseva nykyinen rukoushuone on huonokuntoinen ja kallis korjattava.

Yhdistys pitää parhaana ratkaisuna uuden rakentamista sellaiseen paikkaan, jossa on väljä tontti ja riittävästi pysäköintitilaa.

-?Armilankadulle ei saa pysäköidä. Lepolankadun varteen on vielä toistaiseksi saanut pysäköidä, mutta miten on tulevaisuudessa, Kettunen sanoo.

Yhdistys on hieronut tonttikauppoja maanomistajan kanssa. Kaupat tehdään, kun kaupungilta saadaan myönteinen päätös.

Jos kaikki menee parhain päin, uuden rukoushuoneen rakentaminen voisi Kettusen mukaan alkaa keväällä 2015. Tilasuunnittelua ei ole vielä tehty eikä rakennuksen tarkkaa kokoa määritetty. Ennen rakentamista alueelle on saatava myös kunnallistekniikka.

 

Esikoislestadiolaisten yhdistys on neuvottelut rakennusliike YIT:n kanssa Lepolankadun tontistaan. YIT:n kaavailuissa on rakentaa Lepolankadun varteen kolme kerrostaloa, mikä vaatii myös lisämaata.

Aiemmin tehty esisopimus umpeutui viime kesänä, mutta neuvottelut tontin ostamisesta ja alueen käytöstä jatkuvat Kettusen mukaan edelleen.

Samalla kun Lepoharjun rukoushuone alkaa rakentua, voidaan Lepolankadun tonttia ryhtyä myymään.

Lappeenrannan kaupungin pasmoihin Lepoharjun rukoushuonehanke sopii.

Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen kertoo, että maakuntakaava on kyseisellä alueella ainoa oikeusvaikutteinen kaava. Sen mukaan kaavailtu rukoushuone sijaitsee taajamatoimintojen alueella, joten rukoushuoneen rakentaminen on mahdollista.

Alueella on parhaillaan vireillä itäisen keskustaajaman osayleiskaavan laadinta.

Hakemus rukoushuoneesta käsitellään suunnittelutarveratkaisuna. Asiapaperit ovat nähtävillä 13. maaliskuuta saakka kaupungintalossa teknisen toimen kaavoituksessa. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 13. maaliskuuta kello 15 mennessä.

 

Esikoislestadiolaiset

Lestadiolaisuus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliike, joka sai alkunsa Ruotsin Lapissa kirkkoherrana toimineen Lars Leevi Laestadiuksen (1800-1861) toiminnasta.

Lestadiolaisuus levisi aikaa myöten myös etelään. Lestadiolaiselle uskonkäsitykselle on ominaista syntien tunnustamiselle ja synninpäästölle annettu keskeinen asema.

1900-luvun vaihteessa lestadiolaisuus jakaantui kolmeen pääsuuntaukseen: vanhoillislestadiolaisuus, uusheräys ja esikoislestadiolaisuus.

Esikoislestadiolaisuus on lestadiolaisuuden suuntauksista konservatiivisimpia, ja se on puhtaasti maallikkojohtoinen liike.

Lähde: Uskonnot.fi

Ilpo Leskinen