Categories
Artikkelit

Koulu kahtia, kuuluu Partalasta

Lappeenranta. Seudun asukkaiden mielestä Pontuksen koulun tontti on ahdas. Tilaa on oltava myös Muukonniemen, Kanavansuun, Mustolan ja Partalan lapsille.

Kirjoittaja:
Jenni Hirvinen

Lappeenrannan Partalan koulun 2.-luokkalainen Alpo Poikonen piirsi näkemyksensä Pontuksen koulusta. Paperilla oli kaukalo, liukumäki ja keinuja.

Seudun kylätoimikunnat ja koululaisten vanhemmat eivät tyydy leikkivälineisiin. Heidän mielestään Pontuksen koulun tontti on pieni ja turvaton.

Tontin paikka on Muukontien ja junaradan välisellä sekametsäalueella.

Pontuksen koulu rakennetaan vuosina 2015—2016. Sen yhteyteen tehdään myös päiväkoti.

 

Pontuksen koulun tontti on paitsi vilkkaasti liikennöidyllä paikalla myös ahdas.

Pasi Poikosella, Partalan kylätoimikunnan puhemiehellä, on ehdotus: tarvitaan kaksi rakennusta, eri tonteille.

Päiväkoti saisi nykyisen tontin, koulu olisi toisaalla. Poikosen mielestä koulun voisi sijoittaa Saimaan kanavan matkailupuiston alueelle.

Lappeenrannan kaupunki omistaa nykyisen tontin, mutta matkailupuiston alueen omistussuhteet ovat moninaisemmat.

 

Pontuksen yhteiskouluun siirtyvät Muukonniemen, Kanavansuun, Mustolan ja Partalan koululaiset. Rakennukseen tulee mahtua liki 600 lasta.

Tontin valintaa on perusteltu keskeisellä sijainnilla. Poikosen mielestä paikka käy päiväkodin lapsille, ei koululaisille.

— Pienet lapset kulkevat vanhempien kyydissä. Tontti on työmatkojen varrella.

Vanhemmat esittivät helmikuun alussa näkemyksiään Kanavansuun asukastilaisuudessa.

Muukontien ja Itäisen kanavatien risteykseen toivottiin liikenneympyrää. Lisäksi pyörätie olisi tarpeen myös toiselle puolelle tietä. Tien leventämistä kuitenkin rajoittavat laidassa kulkevat kaukolämpöputket.

 

Kaupunki vasta hahmottelee koulutontin asemakaavaa. Edes kouluun johtavan kulkuväylän paikkaa ei ole määrätty. Varmaa on, että Muukontien ja Itäisen kanavatien risteykseen liittymää ei tule.

— Muukontien liikennejärjestelyt vaatisivat tekniseltä toimelta paljon rahaa.

Rakentamista rokottaa myös alueen historiallinen arvo. Pontuksen koulun ja päiväkodin alue rajautuu idässä Pontuksen kaivantoon. Pohjoisessa on harjualue, Karjalan rata sekä UPM:n vanha vesitorni.

 

Pontuksen koulun kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteitä helmikuun loppuun asti.

Partalan kylätoimikunta jättänee asiasta kirjallisen kantansa.

— Vaikuttaa siltä, että meillä on vielä mahdollisuuksia vaikuttaa.

Pontuksen koulu on valmis tammikuussa vuonna 2017. Alpo Poikonen on silloin viidesluokkalainen.

— Uuteen kouluun on ihan mukava, mutta silti aika jännittävä, mennä.

 

Lappeen koulun kokoluokkaa

Pontuksella tilaa riittää 130 päiväkotilapselle, 60 esikoululaiselle ja 400 koululaiselle.

Muukonniemen, Kanavansuun, Mustolan ja Partalan koululaiset siirtyvät Pontuksen kouluun.

Koulussa toimivat luokat 1–6. Myös kirjasto ja nuorisotilat aiotaan rakentaa.

Koulun on määrä valmistua tammikuun alussa vuonna 2017.

Jenni Hirvinen