Categories
Artikkelit

Pölyt huomioon läjityksessä

Lappeenranta | Nordkalkin tulevien läjitysalueiden pölyvaikutukset pitää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mielestä tutkia.

Kirjoittaja:
Nordkalkin tulevien läjitysalueiden pölyvaikutukset ympäristölle vaativat lisäselvityksiä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että Ihalaisen kaivoksen sivutuotteena syntyvien maa-aineksien läjitys voi aiheuttaa ympäristölle kohtalaista haittaa. ELY-keskus on antanut lausunnon Nordkalkin teettämästä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Sen mukaan pölyvaikutuksia on tarpeen arvioida ennen lupamenettelyä.

Nordkalk suunnittelee Ihalaisen kaivoksen sivukivien, rikastushiekan ja maa-ainesten läjitysalueiden laajennusta sekä kivenkäsittelylinjan muutosta. Näin varmistetaan kaivostoiminnan jatkuminen seuraavat 20 vuotta.

 

Ylitarkastaja Asta Asikainen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta katsoo, että Nordkalkin läjityksessä joudutaan sovittamaan yhteen monta asiaa. Kaavaillut, yhteensä noin sadan hehtaarin laajuiset läjitysalueet sijaitsevat keskeisellä paikalla.

Lappeenrannan kaupunkiasutuksen laajenemispaineet kohdistuvat koillisen läjitysalueen tuntumaan, Ojala-Tuomela-alueelle.

 

Eteläisen läjitysalueen kupeessa avautuu Hanhijärven maakunnallisesti arvokas kylä- ja maaseutumaisema. Alueen vieressä on ykkösluokan pohjavesialue, jota Nordkalk hyödyntää. Suunnitellut läjitysalueet ovat suurelta osin nykyisiä peltoja.

– Läjitysalueet ovat laajoja, ja niiden vaikutuksista kietoutuu kokonaisuus. Asioita joudutaan vielä hiomaan ja sovittamaan yhteen tulevien lupakäsittelyjen aikana, Asikainen sanoo.

ELY-keskus on patistellut Nordkalkia lisäämään kaivostoiminnan sivutuotteiden hyötykäyttöä, jotta läjitystarve pienenisi ja luonnonvarat saadaan kierrätykseen.

Maa-ainesten täysi hyötykäyttö ilman uusien läjitysalueiden tarvetta ei Asikaisen mukaan liene realistista.  Samalla hyötykäytön lisäämistä on pidettävä aktiivisesti esillä, kun kaivostoimintaa ja läjitysalueita suunnitellaan.

 

Nordkalkin uuden kivilinjan ja läjitysalueilta syntyvän melun leviämistä on arvioitu mallintamalla. Asikaisen mukaan öisen melun torjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Rikastushiekan läjittäminen kuiviltaan on ELY-keskuksen mielestä ympäristölle ystävällisempi vaihtoehto kuin lieteläjitys.

Ilpo Leskinen