Categories
Artikkelit

Pääkirjaston katto kestää

Kuntotutkimuksessa ei havaittu merkkejä sortumisvaarasta

Kirjoittaja:
Lappeenrannan pääkirjaston kattorakenteista ei ole tutkimuksissa löydetty sortumisriskiä. Kirjaston katto tutkittiin perusteellisesti alkukesällä.

Tutkimusten, havaintojen, lähtötietojen sekä alkuperäisten piirustusten perusteella kirjaston kantaviin kattorakenteisiin ja kattopalkeissa sijaitseviin jänneteräksiin ei kohdistu äkillistä vaurioitumisriskiä.

Pääkirjaston katossa on ristiin jännitetty rakenne, joka tutkimuksen mukaan varmistaa rakenteen kantavuutta, vaikka jänneteräksissä esiintyisi paikallista pintakorroosiota tai vetyhaurastumista.

 

Tutkimus paljasti, että jo kirjaston rakentamisaikana on osattu varautua jänneterästen ankkurointien suojauksiin.

Jänneterästen ankkuroinnit on valettu rakenteiden sisään tai ne on suojattu asianmukaisesti betonivaluilla.

Katon rakenneosissa ei havaittu sellaisia silminnähtäviä tai tutkimusten avulla selville saatuja vaurioita, jotka antaisivat syytä olettaa, että rakenteiden kantavuus olisi vaarantunut vuosikymmenien aikana.

Kirjaston jännitetyissä kattopalkeissa havaittiin vähäistä hiushalkeilua, joka ei aiheuta suuria riskejä palkeissa sijaitseville jänneteräksille.

Pääkirjaston kattorakenteet tutki Vahanen Suunnittelupalvelut kaupungin tilakeskuksen toimeksiannosta.

Ilpo Leskinen