Categories
Artikkelit

Rakkolanjoki vahvoilla jätevesien suunnaksi

Lappeenranta | Konsulttiselvitys pitää Rakkolanjokea kokonaisuuden kannalta parhaana purkupaikkana.

Kirjoittaja:
Rakkolanjoki nousee ykkösvaihtoehdoksi Lappeenrannan jätevesien purkupaikkana. Se on ympäristövaikutuksiltaan ja kustannustehokkuudeltaan muita vaihtoehtoja parempi. Hiilijalanjälki pysyy pienimpänä Rakkolanjoki-vaihtoehdossa.

Tällaisen vastauksen kaupunki sai, kun Konsulttitoimisto Virebit Oy arvioi Lappeenrannan jätevesiratkaisua. Tulokset esiteltiin kaupunginvaltuustolle maanantaina.

Puhdistamolle paras paikka on puolestaan Hyväristönmäki. Toikansuohon liittyy rakentamisaikaisia haasteita, mikä tekee siitä kalliimman vaihtoehdon.

Rakkolanjoen jälkeen seuraaviksi purkupaikan vaihtoehdoiksi konsultit esittävät Kaukaanselkää ja Joutsenon edustaa. Huonoimpana vaihtoehtona he pitävät Keskisenselkää.

Myös asian valmistelijat ovat selvästi kallistumassa Rakkolanjoen kannalle.

— Rakkolanjoki on vahvasti esiin tuleva vaihtoehto, summasi lupahakemusta valmistelevan Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio.

Hän kuitenkin korostaa, että tämä vaihtoehto edellyttää Rakkolanjoen kunnon parantamista monilla tavoin. Esimerkiksi jokeen ympäristöstä kohdistuva hajakuor-mitus on saatava vähenemään tuntuvasti.

Lappeenrannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen muistutti, että lupahakemus kannattaa jättää sellaisesta vaihtoehdosta, jonka lupaviranomainen voi hyväksyä. Räsänen piti Rakkolanjokea ja Joutsenon edustaa tässä mielessä varmimpina purkupaikkoina.

 

Rakkolanjoen nousu ykköseksi on hieman yllättävää, sillä vesistövaikutuksiltaan se on kaikkein riskialttein vaihtoehto. Haitat vaikuttaisivat sekä Suomen että Venäjän puolella. Suomessa haittavaikutus olisi merkittävä ja Venäjällä lievempi.

Jos päätöksenteon pohjana olisivat vain vesistövaikutukset, harmittomin olisi Joutsenon edusta. Haitat olisivat lieviä, eivätkä ne ulottuisi Venäjän puolelle.

Myös Vuoksessa jätevesistä olisi vain lievää haittaa vesistölle. Joskin Vuoksen osalta vaikutukset ulottuisivat Venäjän puolelle, ja poikkeustilanteessa vaikutus olisi naapurimaan puolella erittäin haitallista.

Konsulttiselvityksessä vaikutuksia puntaroitiin monelta kantilta. Vesistö-, pohjavesi ja kalastokysymysten lisäksi siinä otettiin huomioon muun muassa investointikustannukset, vaikutukset  liikenteeseen, kaupungin imagoon ja alueella asuviin ihmisiin.

Nykyään Lappeenranta laskee Toikansuon puhdistamolla putsatut jätevetensä pahoin saastuneeseen Rakkolanjokeen. Korkein hallinto-oikeus kielsi tämän 2011.

Nyt kaupungin pitää esittää vuoden loppuun mennessä suunnitelma tulevasta jätevesiratkaisustaan. Seuraavaksi asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina.

Päätökset syksyllä

6.10. kaupunginhallitus, ohjeet jatkosta.

7.10. Energia Oy:n hallitus, päätös ympäristölupahakemuksen tilaamisesta valitulle vaihtoehdolle.

10.11. versio 1 lupahakemuksesta valmis.

13.11.  Energia Oy:n hallituksen esitys ympäristöluvan hakemiseksi kaupunginhallitukselle.

13.—27.11. teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

27.11. lupahakemusasiakirjat valmiina.

1.12. kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle.

8.12. kaupunginvaltuuston päätös.

 

Puhdistamolle paras paikka on Hyväristönmäki.

Konsulttiselvitys

Kaisa Juntunen | Timo Laitakari